23 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie odbył się powiatowy konkurs techniczny „TECHNIKA WOKÓŁ NAS”. To już siódma edycja konkursu, który również w tym roku został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. Celem konkursu jest  nie tylko rozbudzanie zainteresowań technicznych uczniów, ułatwienie im dokonania oceny własnych możliwości i predyspozycji, ale przede wszystkim integracja środowiska szkół naszego miasta oraz wspólne spędzenie czasu i dobra zabawa.  Do konkursu zgłosiło się osiem jaworznickich placówek, reprezentowanych przez trzyosobowe drużyny. I tak do rywalizacji stanęli uczniowie Gimnazjum:nr 1, nr 3,  nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 11 oraz Ochotniczego Hufca Pracy. Wszystkie drużyny wykonywały identyczny zestaw zadań praktycznych przygotowanych w pracowniach: mechaniki pojazdowej, obrabiarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej materiałów, budowlanej, montażu elektrycznego, montażu elektronicznego oraz pracowni metrologii i komputerowego wspomagania projektowania. Każde zadanie było punktowane według kryteriów opracowanych zgodnie ze specyfiką danej branży. Kryteria oceny dotyczyły między innymi: przestrzegania przepisów BHP, dokładności wykonywania pomiarów, umiejętności wykorzystania narzędzi i ich bezpiecznego użytkowania, uzyskania efektu pracy w założonym czasie, jakości i estetyki wykonania zadania. Punkty uzyskane  z poszczególnych zadań zostały zsumowane, a konkurs wygrała drużyna z największą liczbą zebranych punktów.

W tym roku po raz drugi zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 9 w składzie: Martyna Wnęczak, Oliwia Zborowska i Mateusz Bator. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Gimnazjum nr 3: Mateusz Gromadka, Sebastian Kocot oraz Mikołaj Mazur.  Trzecie miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 7: Jakub Bąk, Michał Tarabuła i Jakub Miga. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundował niezawodny partner konkursu – firma Turbo-Tec. Firma ta od wielu lat wspiera młodych, utalentowanych ludzi, a także współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w procesie kształcenia kompetencji zawodowych uczniów jaworznickich szkół.

Impreza była bardzo udana. Drużyny rywalizowały ze sobą zgodnie z zasadami „fair play” i w przyjaznej atmosferze. Dziękujemy za udział w konkursie i niezapomnianą zabawę wszystkim uczestnikom konkursu i doradcom zawodowym zgłoszonych placówek. Wyrazy uznania należą się także nauczycielom praktycznej nauki zawodu CKP, którzy przygotowali i sprawnie przeprowadzili zadania konkursowe. Tą drogą składamy również serdeczne podziękowania dla firmy Turbo – Tec, która zawsze wspiera ten wyjątkowy konkurs.

Kolejny konkurs  już za rok :). Zapraszamy!