ZRE KATOWICE S. A. proponuje pracę dla techników mechaników!

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A. jest od wielu lat solidnym partnerem procesu edukacji zawodowej w Jaworznie. Zgodnie z umową partnerską zawartą z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ZRE wspomaga kształcenie młodzieży. Realizuje to poprzez: udostępnianie wiedzy o najnowszych technologiach wytwarzania, organizację praktyk i staży a także wsparcie materiałowo - sprzętowe dla zajęć z praktycznej [...]