Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A. jest od wielu lat solidnym partnerem procesu edukacji zawodowej w Jaworznie. Zgodnie z umową partnerską zawartą z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ZRE wspomaga kształcenie młodzieży. Realizuje to poprzez: udostępnianie wiedzy o najnowszych technologiach wytwarzania, organizację praktyk i staży a także wsparcie materiałowo – sprzętowe dla zajęć z praktycznej nauki zawodu. Z kolei CKP wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie dostosowuje zakres umiejętności zawodowych uczniów do potrzeb firmy. Poprzez tak skonstruowane współdziałanie uczniowie mają szansę na skuteczne podjęcie pracy u pracodawcy, którego znają i cenią.

9 marca w Zakładzie Centrum Produkcyjne ZRE Katowice S. A. przy ulicy Martyniaków odbyło się spotkanie przedstawicieli pionu technicznego firmy z uczniami IV klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie kształconych w zawodzie technik mechanik. W trakcie spotkania  inżynierowie ZRE zapoznali uczniów z bieżącą działalnością firmy oraz zaproponowali zatrudnienie na konkretnych stanowiskach pracy. Uczniowie mogli nie tylko uzyskać informacje o potrzebach kadrowych firmy, ale także umożliwiono im bezpośrednie zapoznanie się ze środowiskiem pracy w trakcie rekonesansu po wydziałach produkcyjnych.

Tym samym rozpoczyna się kolejny etap działania systemu jaworznickiej edukacji zawodowej. Poważny partner z sektora przemysłu, jakim bez wątpienia jest ZRE Katowice S. A., rzetelnie wywiązuje się z umowy partnerskiej zawartej z CKP. Młodzi technicy mechanicy mogą rozpocząć pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, nowocześnie działającej i nowocześnie zarządzanej.  Trafili do miejsca, w którym mogą dalej rozwijać się zawodowo, ponieważ ZRE Katowice S. A. jest firmą stawiającą na rozwój młodych kadr. Profil działalności firmy stale się poszerza i wzbogaca. Dzięki temu młodzi ludzie wybierający zawód technika mechanika z pewnością nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. I dzięki ZRE znajdują tę pracę w Jaworznie.