17 października 2023 roku uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie pod opieką pani Magdaleny Poloczek – doradcy zawodowego wzięli udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.

Koordynatorem wizyty była pani Monika Durczyńska, doradca zawodowy CKZ w Jaworznie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką praktycznej nauki zawodu, którą realizuje CKZ w Jaworznie. W pracowniach, które odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy, uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z wieloma zawodami z różnych branż, takich jak, między innymi: fryzjerska, motoryzacyjna, elektryczna, mechaniczna.

Uczennice  odwiedzając jedną z dwóch pracowni fryzjerskich uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią Małgorzatą Richter – wicedyrektorem CKZ w Jaworznie oraz nauczycielem praktycznej nauki zawodu. W trakcie zajęć uczennice zapoznane zostały z warsztatem pracy fryzjera oraz wykonały piękne fryzury pod nadzorem nauczyciela. Z kolei uczniowie odwiedzając pracownię elektrotechniki i elektromechaniki pojazdowej, pracownię samochodową oraz pracownię obróbki maszynowej wykonywali przydzielone im różnorodne zadania praktyczne. Aktywna forma uczestnictwa w zajęciach spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, a możliwość zmierzenia się z rzeczywistym zadaniem zawodowym przyniosła sporą satysfakcję.

CKZ w Jaworznie cyklicznie organizuje warsztaty zawodoznawcze przeznaczone dla uczniów klas kończących naukę w szkołach podstawowych. Nie tylko cieszą się one dużym zainteresowaniem, ale mają pozytywny wpływ na wybór właściwego dla siebie zawodu oraz odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej.