Od kilku lat oddajemy w kwietniu uczniom klas trzecich szkół gimnazjalnych Jaworzna oraz ich rodzicom dwa poradniki:

1. „Co po gimnazjum? Praktyczny poradnik gimnazjalisty”,

2.„Wybór zawodu – poradnik dla rodziców gimnazjalistów”

Obie pozycje zawierają informacje na temat modernizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjnej miasta Jaworzna na nadchodzący rok szkolny, możliwości kształcenia , perspektyw zatrudnienia a także opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Celem informatorów jest udzielenie  gimnazjalistom i ich rodzicom odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w momencie dokonywania wyboru dalszego etapu kształcenia.

Mamy nadzieję, że pozycje te ułatwią młodemu człowiekowi zaplanować własny rozwój zawodowy zgodny z osobistym potencjałem, na miarę indywidualnych możliwości w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.