27 kwietnia 2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego po raz kolejny gościło w swoich pracowniach gimnazjalistów pragnących sprawdzić swoje umiejętności stając w szranki powiatowego konkursu technicznego „Technika wokół nas”. W tym roku postanowiono uczynić konkurs bardziej wszechstronnym, stąd też zakres zagadnień konkursowych obejmował mechanikę, elektrotechnikę, elektronikę, budownictwo, obróbkę materiałową i tworzenie projektów. Każda z 8 drużyn reprezentujących jaworznickie gimnazja przechodziła swoistą „ścieżkę zawodową”, wykonując różnorakie zadania praktyczne według zaplanowanego cyklu. Wymagało to przemieszczania się drużyn pomiędzy pracowniami CKP oraz szybkiego wykonywania w tych pracowniach różnych prac, charakterystycznych dla różnych grup zawodów.

Uczniowie jaworznickich gimnazjów wykazali się sporymi zdolnościami manualnymi, odtworzyli precyzyjnie sekwencję czynności według udzielonego im instruktażu, sprawnie wykonywali przydzielone im zadania, zadbali też o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach. Nauczyciele CKP zauważyli u większości z nich niewątpliwy talent techniczny i wyobraźnię przestrzenną, bardzo potrzebną przy tworzeniu konstrukcji.

Podsumowanie konkursu dokonane przez komisję składającą się z nauczycieli praktycznej nauki zawodu CKP oraz doradców zawodowych wyłoniło najlepszą drużynę. Okazał się nim zespół z Gimnazjum nr 9 w składzie: Jakub Kaszowski, Oskar Ślusarczyk, Norbert Stachowiec. Drugie miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 3: Klaudiusz Szczurek, Mateusz Gromadka, Marcin Trojan; trzecie zaś drużyna Gimnazjum nr 11: Jakub Chucherko, Kamil Pieczara, Piotr Jamróz.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Trzy najlepsze drużyny zostały obdarowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez jaworznicką firmę Turbo – Tec. Firma ta zajmuje się serwisem pojazdów i regeneracją skomplikowanych podzespołów samochodowych, jest także partnerem i mentorem CKP w procesie kształcenia przyszłych kadr dla branży samochodowej. Nagrodami były zestawy narzędzi i przyrządów pomiarowych, które z pewnością przydadzą się młodym, utalentowanym adeptom techniki.

Zwycięska drużyna Gimnazjum nr 9 wywiozła do swojej macierzystej szkoły trofeum główne, którym był oryginalny „Srebrny Tłok”, wykonany w pracowniach CKP. Nagroda ta ma charakter przechodni, zatem będzie ona własnością zwycięzców do kwietnia 2018 r., kiedy to znów będzie można powalczyć o jej zdobycie w kolejnej edycji konkursu.

Powiatowy konkurs techniczny „Technika wokół nas” objęty był honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.