czyli jak znaleźć najbardziej odpowiedni dla siebie zawód.

Dlaczego trzeba zabawić się w detektywa, aby znaleźć najbardziej odpowiedni dla siebie zawód?

Dlatego, że jest to długi i dość złożony proces. Zastanówmy się, jak i gdzie poszukać informacji o zawodach, możliwych ścieżkach kształcenia, a także jak analizować trendy na rynku pracy…

 

Co to jest zawód?

Zawód jest najczęściej definiowany jako zespół obowiązków i funkcji tworzących wewnętrznie spójny system zadań opierający się na określonej wiedzy, kwalifikacjach, umiejętnościach oraz cechach osobowościowych. Jest ukierunkowany na osiągniecie określonych celów. Jest to jednak termin otwarty z pewnymi elementami stałymi takimi jak:

 • treść pracy czyli zadania zawodowe i czynności wykonywane na danym stanowisku pracy,
 • warunki pracy,
 • wymagania stanowiska pracy: wykształcenie, umiejętności specjalistyczne, pożądane cechy psychofizyczne i zdrowotne, perspektywy dokształcania,
 • możliwości rozwoju i awansu w zawodzie.

 

Źródła informacji o zawodach.

Rzeczą niezwykle ważną dla dokonania właściwego wyboru zawodu jest jego dokładne poznanie. Osobami, które posiadają bogate zbiory informacji zawodowych są doradcy zawodowi obecni w szkołach gimnazjalnych, centrum Kształcenia Praktycznego działającego na terenie naszego miasta.

 

Świadome planowanie kariery.

Od momentu, gdy zaczynamy świadomie planować naszą ścieżkę zawodową, wypadałoby bardziej świadomie wybierać dla siebie zawód. Należy zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły:

1.    Jakie zadania i czynności chciałbyś wykonywać,

2.    Oczekiwany rodzaj pracy:

 • Organizacyjny: odpowiedzialność za funkcjonowanie i tworzenie organizacji,
 • Poznawczy: odkrywanie, wymyślanie, nauczanie,
 • Produkcyjny:wytwarzani, montowanie, budowanie, udział w produkcji,
 • Artystyczny: tworzenie w procesie twórczym, komponowanie, aktorstwo, pisarstwo, malarstwo itp.,
 • Wychowawczy: wpływanie na innych ludzi, kształtowanie pożądanych społecznie postaw,
 • Opiekuńczy: pielęgnowanie i dbanie o innych
 • Usługowy  świadczenie usług dla ludności,
 • Porządkowy: pilnowanie porządku i ładu,
 • Sportowy: uprawianie sportu, trenowanie, rekreacja,
 • Informacyjny: zbieranie, rozpowszechnianie i udzielanie informacji.

3.    Oczekiwany charakter pracy: czy to ma być praca z ludźmi czy też
np. wytwarzanie przedmiotów.

4.    Plan analizy informacji o wybranym zawodzie:

 • Od kogo, gdzie i kiedy zdobędę szczegółowe informacje,
 • Wywiad z przedstawicielem zawodu,
 • Czasopisma, gazety, wydawnictwa związane z wybranym fachem,
 •  „smak pracy” – gdzie  go poznam i sprawdzę się w rzeczywistych warunkach pracy,
 • Ocena przyszłości wybranego zawodu.

5.    Informacje o kształceniu: wiedza na temat ścieżki kształcenia w danym zawodzie jest istotna przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu. Zdobywając informacje o poszczególnych szkołach czy uczelniach zwróć uwagę na:

 • Status prawny ( szkoły publiczne i niepubliczne),
 • Program nauczania,
 • Jakość nauczania,
 • Możliwy tryb nauki,
 • Sposób i warunki naboru kandydatów,
 • Zaplecze warsztatowe oraz miejsce odbywanie zajęć praktycznych w przypadku szkół zawodowych.

6.    Trendy na rynku pracy.

7.    Warunki indywidualne czyli nasze cechy osobowościowe, nasz potencjał, wiedza, doświadczenie.