Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dostawy wraz z montażem w obiekcie CKP tablic pamiątkowych, jednostronnych. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.

zaproszenie tablica

formularz tablica

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na usługę dostawy wraz z montażem w obiekcie CKP tablic pamiątkowych, jednostronnych dla projektu współfinansowanego z funduszy UE „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”, zgodnie z załączonym opisem technicznym.:

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KMK GROUP Monika Jurczyńska 42 – 160 Krzepice ul. Kuków 123, której zlecono wykonanie zamówienia.