na usługę: „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pracowni CKP”

zaproszenie do składania ofert: drzwi
formularz: drzwi

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na usługę „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z montażem do pracowni CKP obróbki maszynowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66″ dla projektu współfinansowanego z funduszy UE „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”, zgodnie z załączonym opisem technicznym.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EXPRESOKNA Krystyna Faryś ul. Sienkiewicza 117 42-583 Bobrowniki, której zlecono wykonanie zamówienia.