Kwalifikacja: BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

W programie kształcenia:

 • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywanie tynków, w tym tynków ozdobnych;
 • obsługa urządzeń do mechanicznego nakładania tynków;
 • wykonywanie remontów, renowacji i napraw konstrukcji murowanych;
 •  wykonywanie remontów, renowacji i napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Gwarantujemy:

 • Zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.
 • Zagraniczne praktyki zawodowe, usprawniające kompetencje językowe.
 • Bezpłatne dodatkowe kursy kwalifikacyjne:
  • operator koparko –  ładowarki;
  • obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych;
  • montaż rusztowań budowlanych;
  • podesty ruchome UDT;
  • wózki widłowe UDT;
  • żurawie HDS;
  • operator suwnic;
  • operator wciągników i wciągarek;
  • spawanie metodami MMA, MIG, MAG, TIG z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu;
  • prawo jazdy kategorii B z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu…

Dodatkowo dla absolwentów gimnazjów: miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich usytuowanych na terenie Jaworzna:

 • doskonalenie umiejętności właściwych dla nauczanego zawodu;
 • specjalnie przygotowane i kompletnie wyposażone stanowiska pracy;
 • możliwość podjęcia pracy po zakończeniu nauki w szkole;
 • stypendium stażowe: 1600,- zł netto!!!

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, ul. Północna 9a.