Kwalifikacje:

MEC.05 użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

W programie kształcenia:

  • obsługa tokarek, frezarek, wiertarek kolumnowych, szlifierek, pił taśmowych – sterowanych ręcznie bądź półautomatycznie;
  • obsługa tokarek, frezarek, centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC);
  • komputerowe projektowanie części maszyn i urządzeń w systemach CAD;
  • komputerowe programowanie systemów wytwarzania części maszyn w systemach CAM.

Gwarantujemy:

  • Zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.
  • Zagraniczne praktyki zawodowe, usprawniające kompetencje językowe.
  • Bezpłatne dodatkowe kursy kwalifikacyjne:
    • cięcie metali;
    • spawanie metodami MMA, MIG, MAG, TIG;
    • komputerowe wspomaganie projektowania;
    • podesty ruchome UDT;
    • wózki widłowe UDT;
    • żurawie HDS;
    • operator suwnic;
    • operator wciągników i wciągarek;
    • prawo jazdy kategorii B z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu…

Dodatkowo dla absolwentów gimnazjów: miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich usytuowanych na terenie Jaworzna:

  • doskonalenie umiejętności właściwych dla nauczanego zawodu;
  • specjalnie przygotowane i kompletnie wyposażone stanowiska pracy;
  • możliwość podjęcia pracy po zakończeniu nauki w szkole;
  • stypendium stażowe: 1600,- zł netto!!!

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, ul Północna 9a.