Kwalifikacje:

MEC.05 użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

W programie kształcenia:

 • obsługa tokarek, frezarek, wiertarek kolumnowych, szlifierek, pił taśmowych – sterowanych ręcznie bądź półautomatycznie;
 • obsługa tokarek, frezarek, centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC);
 • komputerowe projektowanie części maszyn i urządzeń w systemach CAD;
 • komputerowe programowanie systemów wytwarzania części maszyn w systemach CAM.

Gwarantujemy:

 • Zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.
 • Zagraniczne praktyki zawodowe, usprawniające kompetencje językowe.
 • Bezpłatne dodatkowe kursy kwalifikacyjne:
  • cięcie metali;
  • spawanie metodami MMA, MIG, MAG, TIG;
  • komputerowe wspomaganie projektowania;
  • podesty ruchome UDT;
  • wózki widłowe UDT;
  • żurawie HDS;
  • operator suwnic;
  • operator wciągników i wciągarek;
  • prawo jazdy kategorii B z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu…

Dodatkowo dla absolwentów gimnazjów: miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich usytuowanych na terenie Jaworzna:

 • doskonalenie umiejętności właściwych dla nauczanego zawodu;
 • specjalnie przygotowane i kompletnie wyposażone stanowiska pracy;
 • możliwość podjęcia pracy po zakończeniu nauki w szkole;
 • stypendium stażowe: 1600,- zł netto!!!

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, ul Północna 9a.