Kwalifikacje:

BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

W programie kształcenia między innymi:

 • wykonywanie prac związanych z wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;
 • obsługa urządzeń do wytwarzania zbrojeń oraz mas betoniarskich;
 • komputerowe projektowanie elementów konstrukcyjnych budynków w systemach CAD;
 • komputerowe projektowanie obiektów budowlanych, wnętrz i elementów krajobrazu w systemach CAD.

Gwarantujemy:

 • Zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.
 • Zagraniczne praktyki zawodowe, usprawniające kompetencje językowe.
 • Bezpłatne dodatkowe kursy kwalifikacyjne:
  • operator koparko –  ładowarki;
  • obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych;
  • montaż rusztowań budowlanych;
  • podesty ruchome UDT;
  • wózki widłowe UDT;
  • żurawie HDS;
  • operator suwnic;
  • operator wciągników i wciągarek;
  • spawanie metodami MMA, MIG, MAG, TIG z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu;
  • komputerowe wspomaganie projektowania;
  • prawo jazdy kategorii B z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu…

Dodatkowo dla absolwentów gimnazjów: miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach partnerskich usytuowanych na terenie Jaworzna:

 • doskonalenie umiejętności właściwych dla nauczanego zawodu;
 • specjalnie przygotowane i kompletnie wyposażone stanowiska pracy;
 • możliwość podjęcia pracy po zakończeniu nauki w szkole;
 • stypendium stażowe: 1600,- zł netto!!!

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, ul. Północna 9a.