Kwalifikacje:

ELE.02 Montaż, uruchamianie  i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

W programie kształcenia:

  • montaż, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich układów sterowania;
  • montaż, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych;
  • przeprowadzanie badań instalacji zasilania i sterowania;
  • komputerowe projektowanie instalacji w systemach CAD;
  • projektowanie i wykonywanie inteligentnych systemów sterowania instalacją elektryczną.

Gwarantujemy:

  • Zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.
  • Zagraniczne praktyki zawodowe, usprawniające kompetencje językowe.

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi:

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie, ul. Północna 9a;
  •  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 66.