Kwalifikacje:
GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż.
GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż.

W programie kształcenia:
• przygotowywanie elementów technicznego wyposażenia wyrobiska górniczego;
• wykorzystanie maszyn i urządzeń do prowadzenia robót górniczych;
• kontrola i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych;
• organizowanie pracy brygady.

Gwarantujemy zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 66.