Kwalifikacje:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów  mechatronicznych.
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

W programie kształcenia:

  • montaż elementów, podzespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń oraz systemów mechatronicznych;
  • naprawa i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywanie szczegółowych pomiarów parametrów i kontrola jakości działania urządzeń mechatronicznych przy użyciu nowoczesnych przyrządów pomiarowych;
  • programowanie i obsługa przemysłowych urządzeń mechatronicznych;
  • serwis urządzeń mechatronicznych (przemysłowych, samochodowych i innych).

Gwarantujemy zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów w nowoczesnych pracowniach odtwarzających naturalne środowisko pracy.

Nabór na wyżej wymieniony kierunek prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 66.