Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie kształci od lat młodzież w zawodach: technik budownictwa, murarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz i monter konstrukcji budowlanych. Uczniowie zdobywają w szkole podstawy teoretyczne, natomiast praktycznego wykonywania czynności zawodowych uczą się w Centrum Kształcenia Praktycznego. Ten model współpracy zapewnia kształcenie zawodowe na satysfakcjonującym poziomie i zapewnia wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ambicją obu placówek jest ciągłe doskonalenie tego procesu i jak najlepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez współpracę z lokalnymi pracodawcami.

Od piątku 3 marca 2017 r. rozpoczął się nowy etap na drodze modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Jaworznie. Tego dnia w siedzibie firmy RISER podpisane zostało trójstronne porozumienie gwarantujące ściślejsze powiązanie sektora edukacji z potrzebami pracodawcy. Warto wspomnieć, że branża budowlana po kilku latach zastoju przechodzi renesans. Dotyczy to nie tylko ilości nowych inwestycji, ale przede wszystkim ich zaawansowania technologicznego. Jaworznicka firma RISER to jedno z przedsiębiorstw, które odważnie i ambitnie wdraża nowoczesne technologie budowlano – konstrukcyjne realizując co roku pokaźny pakiet zamówień. By móc sprostać wymaganiom inwestorów RISER stawia swoim pracownikom wysokie wymagania kwalifikacyjne. Dlatego z satysfakcją należy odnotować fakt, że właśnie firma RISER postanowiła podjąć współpracę  z wspomnianymi placówkami kształcenia zawodowego.RISER 2

Porozumienie trójstronne gwarantuje uczniom ZSP3 i CKP dostęp do najnowszych technologii poprzez transfer wiedzy branżowej organizowany w różnych formach.  Firma RISER deklaruje szeroko pojętą  współpracę, mającą na celu poszerzenie zasobu kompetencji uczniów kierunków budowlanych, a docelowo – zaproszenie wybranych absolwentów szkoły do swojej brygady wykonawczej

 

Sygnatariuszami porozumienia byli: prezes zarządu firmy RISER sp. z o. o. – pan Piotr Góralczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie – pani Halina Jarczyk oraz dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie – pan Tomasz Łakomski. Na spotkaniu poruszono szereg istotnych kwestii dotyczących perspektyw zatrudnienia absolwentów w kontekście długofalowych planów firmy.