Jesteśmy Centrum Kształcenia Zawodowego!

Uprzejmie informujemy, iż uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 października 2019 r. zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148), Centrum Kształcenia Praktycznego zmienia się w Centrum Kształcenia Zawodowego. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą system oświaty obejmuje jedynie placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego. Nie [...]