Poradnik – co po gimnazjum 2016
Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego tak ważne jest zarówno zbadanie własnych predyspozycji zawodowych jak i zorientowanie się w zmianach, jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Celem tego poradnika jest udzielenie gimnazjalistom i rodzicom odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tych zmian, biorąc pod uwagę możliwości kształcenia i perspektywy zatrudnienia. W poradniku znajdują się informacje na temat modernizacji systemu kształcenia  ponadgimnazjalnego oraz oferty edukacyjnej miasta Jaworzna. Mamy nadzieję, że biuletyn ten ułatwi młodemu człowiekowi zaplanować własny rozwój zawodowy zgodny z osobistym potencjałem, na miarę indywidualnych możliwości w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
Informacje zawarte w poradniku zostały oparte na danych otrzymanych z jaworznickich szkół ponadgimnazjalnych aktualnych w dniu 31 marca 2016 r.

Wybór zawodu. Poradnik dla rodziców gimnazjalistów

Najważniejszym elementem wstępnym, którego spełnienie daje szanse na osiągnięcie sukcesu w przygotowaniu do wykonywania zawodu jest ocena predyspozycji i wykluczenie przeciwwskazań do  wykonywania zawodu. Uczciwe podejście do obu zagadnień pozwala na uniknięcie nieprawidłowego wyboru ścieżki kształcenia i w konsekwencji rozczarowania spowodowanego utratą wielu cennych lat poświęconych na zdobycie kwalifikacji w źle wybranym zawodzie.

Załączony poradnik dla rodziców gimnazjalistów stanowi cenną pomoc we wspólnym podejmowaniu trudnych decyzji o wyborze zawodu.