Elektromechanik to specjalista, który zajmuje się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki np. transformatorów, silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych czy sprzętu AGD – pralek, żelazek odkurzaczy itp. Ponadto wykonuje instalacje przyłączające te urządzenia pod napięcie i montuje układy sterujące ich pracą. W zawodzie elektromechanika jest wiele specjalizacji, a do najbardziej popularnych należą:

  • elektromechanika pojazdów samochodowych,
  • elektromechanika sprzętu gospodarstwa domowego,
  • elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych.

Każdy elektromechanik powinien umieć: dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektrycznego, montować oraz demontować podzespoły elektryczne i mechaniczne w takim urządzeniu, a także konserwować i naprawiać sprzęt. Dodatkowo powinien potrafić instalować urządzenia elektryczne oraz nadzorować eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych w trakcie przeglądów okresowych.

Każda ze specjalizacji charakteryzuje się specyficzną grupą czynności zawodowych, związanych z daną kategorią urządzeń elektrycznych. I tak na przykład do zadań elektryka samochodowego należy m.in. sprawdzenie prawidłowego działania zapłonu oraz wszystkich świateł w samochodzie.

Praca elektromechanika pojazdów samochodowych ma najczęściej charakter indywidualny, choć przy wykonywaniu niektórych zadań może on kontaktować się z przełożonym. Wśród jego współpracowników można spotkać mechanika i lakiernika.

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego, który pracuje w firmie produkcyjnej, zajmuje się przede wszystkim montażem wcześniej wykonanych części według dokumentacji technologicznej. Jego kontakty zawodowe ograniczają się do współpracowników oraz bezpośredniego przełożonego.

Elektromechanik, który jest zatrudniony w serwisie sprzętu AGD, rozpoczyna swoją pracę od dokładnego wywiadu z klientem na temat awarii urządzenia oraz analizuje przekazaną mu dokumentację techniczną. Po przeglądzie urządzenia, gdy warunki usunięcia usterki są określone (cena, czas i sposób naprawy), elektromechanik naprawia urządzenie. Fachowiec ten może również wykonywać, konserwować, sprawdzać i przystosowywać instalacje przyłączające sprzęt AGD pod napięcie. Elektromechanicy tej specjalizacji najczęściej prowadzą własną działalność gospodarczą.

Z kolei do głównych obowiązków elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych należy montaż aparatury pomiarowej i jej regulacja. Fachowiec ten dokonuje również okresowych przeglądów technicznych i dba o odpowiednią konserwacją urządzeń elektrycznych tj. woltomierzy, amperomierzy czy watomierzy.

Nabór na ten kierunek prowadzi CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE! (ckziu.jaworzno.pl)