Interesujące zajęcie dla wszystkich zafascynowanych maszynami różnego rodzaju!

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

mechanik-monter maszyn i urządzeń:

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach
 • wykonuje montaż połączeń
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń

Na zajęciach praktycznych w CKZ nauczysz się:

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Przygotujemy Cię do zdania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Nabór na ten kierunek prowadzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie. (http://zsp2.jaworzno.pl/)