Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wskazanie uczniowi jak się uczyć, wyrobienie nawyku kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. Wskazywanie właściwej ścieżki prowadzącej do profesjonalizmu jest nie lada wyzwaniem dla szkół i placówek kształcenia zawodowego, mających za zadanie wyposażyć ucznia w obszerny zasób wiadomości i umiejętności, pozwalający młodemu pokoleniu w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy.
Aby sprostać temu zadaniu, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie po raz kolejny zorganizowało dla najlepszych uczennic klas fryzjerskich mistrzowskie warsztaty zawodowe. 30 listopada odbyła się trzecia edycja tego przedsięwzięcia, zatytułowana „Freestyle. New dimesion of colour”.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej oraz z Branżowej Szkoły I Stopnia w Katowicach. 10 młodych adeptek sztuki fryzjerskiej pod okiem pani Katarzyny Majchrzak (właścicielki i wykładowcy Akademii Stylizacji Fryzur z Katowic) szlifowało swoje umiejętności w zakresie nowoczesnych technik koloryzacji włosów, charakteryzujących się swobodnym, płynnym przejściem tonalnym. Zaproponowana przez panią Katarzynę innowacyjna technika farbowania włosów z użyciem specjalnego koła do koloryzacji pokazała zupełnie nowy wymiar farbowania włosów. Uzmysłowiła uczestnikom, jak ważna jest kreatywność i twórcze myślenie w pracy fryzjera. Uzyskane subtelne efekty pojaśniania włosów, dające wrażenie naturalności, świeżości i delikatności, pozwoliło spojrzeć na fryzjera jak na artystę, który za pomocą farby może wyczarować na głowie niemalże wszystko.

Nieprzypadkowo też do prowadzenia szkolenia zaproszono panią Katarzynę Majchrzak – stylistkę, która od wielu lat łączy pasję z solidną wiedzą teoretyczną, praktyczną oraz doświadczeniem, zdobywanym zarówno podczas codziennej pracy, jak i podczas prestiżowych konkursów fryzjerskich: Trend Fashion Award, Śląski Festiwal Fryzjerski „Top City” czy też Kreator „Look”. „Zależało nam aby warsztaty poprowadził ktoś mający nie tylko duże doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim aby była to osoba znana i rozpoznawana, która na nowo rozpali w uczniach chęć nauki i wolę ciężkiej pracy, ukierunkowanej na sukces”- mówi pani Anna Wróbel, nauczyciel zawodowych przedmiotów fryzjerskich i opiekun pracowni fryzjerskiej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. Pedagodzy CKP podkreślają, że w zawodzie fryzjera obowiązek ciągłego doskonalenia się jest oczywistą koniecznością. Od kilkunastu lat fryzjerstwo jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków. „Uczniowie z jednej strony muszą zdobywać umiejętności zawarte w podstawie programowej, co pozwoli im wykonywać podstawowe zabiegi fryzjerskie. Z drugiej zaś strony istnieje uzasadniona konieczność wykraczania poza treści zawarte w podstawie programowej, co pozwoli uczniom nadążyć za kapryśnie zmieniającą się modą i rozwojem technologii wzbogaconych o możliwości zastosowania nowych, innowacyjnych produktów” uzupełnia wypowiedź swej koleżanki  pani Małgorzata Richter – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich i wicedyrektor CKP. Uczestnictwo młodzieży w tego typu eventach, jak zorganizowany przez CKP w Jaworznie „Freestyle”, pozwala nie tylko na poszerzenie zasobu wiadomości i umiejętności uczniów. Warsztaty mistrzowskie rozwijają wyobraźnię, wyzwalają hart ducha a także uczą radzenia sobie ze stresem. A takie właśnie doświadczenia są dla uczniów największą wartością.