RAPORT Z DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH 
W MIEŚCIE JAWORZNIE

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyła się w naszym mieście w dniach 15 – 19 października podhasłem “Bądź architektem swojego szczęścia”. Współpraca instytucji zrzeszonych w ramach Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego ponownie zaowocowała długą listą zrealizowanych działań, których adresatami byli zarówno uczniowie jaworznickich szkół, jak i ich rodzice, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Najszersza oferta przygotowana została dla tych, którzy zaczynają planować swoją karierę zawodową, czyli dla młodzieży jaworznickich szkół. Uczniowie kończący w tym roku szkolnym szkołę podstawową mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch konkursach – dla uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych i dla uczniów klas 8 szkół podstawowych.

Konkurs zawodoznawczy dla gimnazjalistów to stały element corocznych obchodów jaworznickiego OTK. W tym roku zorganizowany został w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie plakatu promującego tegoroczne hasło oraz drużynowe uczestnictwo w przygotowanych konkurencjach. Najlepszy okazał się zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr 12 w Jaworznie. Fundatorem nagród dla zwycięzców był Wydział Rozwoju  i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie zaproponowało rywalizację w II edycji konkursu “Młody Technik”.    W zmaganiach wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn. Najlepsi okazali się ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 16.

W wielu jaworznickich placówkach, nie tylko oświatowych, dla różnych wiekowo grup uczniów zorganizowano liczne przedsięwzięcia, w tym warsztaty i inne imprezy tematyczne prowadzone  przez szkolnych doradców zawodowych lub zaproszonych gości. Wśród nich można wymienić:

 • Szkolny Konkurs Doradztwa Zawodowego „Świat zawodów” w SP nr 17,
 • “Kariera w Twoich rękach” w ZSP nr 4 (realizacja: Uniwersytet SWPS w Katowicach) ,
 • “Mapa marzeń” w PUP w Jaworznie,
 • “Proces rekrutacji pracowników na przykładzie Banku Pekao SA” w I LO,
 • “Mission possible -możesz wszystko” w ZSP 4,
 • “Sukces to Ja – moja droga do kariery” w ZSP nr 4, (realizacja: MCK OHP w Jaworznie),
 • „Być fachowcem -co to znaczy” w ZSP nr 3 i SP nr 7 (realizacja: PPP    w Jaworznie),
 • “Spektakularne kariery Polaków” w CKZiU,
 • “Redagowanie CV” wCKZiU,
 • “Sukces to ja” w ZSP nr 2 (realizacja: MCK OHP),
 • “Myślenie – Kompetencja nr 1 XXI wieku” w II LO,
 • “Dzień Kreatywności”w ZSP nr 3,
 • wykład „Moja pierwsza praca oraz skuteczne metody poszukiwania pracy” w ZSP nr 3,
 • wizyty studyjne uczniów ZSP nr 3 u pracodawców,
 • spotkanie z przedstawicielami MOPS w Jaworznie pt. “Wolontariat jako forma aktywności społecznej” w I LO,
 • pokaz „Mojetalenty” w III LO,
 • zajęcia “Poznaję siebie – moje mocne strony i zainteresowania” oraz „Poznajemy zawody”  w SP nr 7.

17 października br. dla dyrektorów,doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyła się zorganizowana przez CKP i UM konferencja “Doradca zawodowy XXI wieku- nowe wyzwania”. W roli prelegentów podejmujących się próby analizy zadań współczesnej edukacji dla potrzeb przyszłego rynku pracy wystąpili: Tomasz Łakomski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, Tomasz Marona- dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.,Katarzyna Drzewiecka – Tymkiewicz – konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach oraz Aleksandra Żyłkowska -psycholog,terapeuta Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Dodatkowo Centrum Kształcenia Praktycznego,Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy wzbogaciły ofertę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery o punkty konsultacyjne doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i mieszkańców miasta.

Kolejny raz okazało się, że ścisła współpraca doradców zawodowych jaworznickich szkół oraz instytucji: PUP, CKP, PPP, MCK OHP w ramach Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego zapewnia szeroką ofertę atrakcyjnych działań stanowiących wsparcie systemu edukacji w realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

/powyższy artykuł przesłano do wiadomości i rozpowszechnienia m.in. do Wydziału Edukacji UM Jaworzno/

                                                                                                                      KatarzynaWilgos

/członek Rady JFDZ/

REALIZATORZY I ODBIORCY DZIAŁAŃ OTK

 • Jaworznickie Szkoły Podstawowe
 • Jaworznickie Licea Ogólnokształcące
 • Jaworznickie Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno Społeczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworznie
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
 • Urząd Miejski w Jaworznie
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach
 • Biuro Rozwoju Biznesu Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A. w Katowicach
 • Bank PKO SA w Jaworznie
 • Przedsiębiorcy

RAPORTY OPISOWE NADESŁANE Z JAWORZNICKICH PLACÓWEK

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nt. „Wolontariat jako forma aktywności społecznej” Uczniowie I LO (wszyscy chętni)
16.10.2018 Warsztaty pt. „Proces rekrutacji pracowników na przykładzie Banku Pekao S.A.” Uczniowie I LO               (trzy klasy)
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Warsztaty dla uczniów: przygotowanie do gry miejskiej Fair Train organizowanej przez Fundację Polska Zielona Sieć. Uczniowie II LO (klasy drugie)
17.10.2018 Udział w Konferencji Miejskiej „Doradztwo zawodowe XXI wieku nowe wyzwania”” zorganizowanej przez JFDZ. Dyrektor, doradca zawodowy
15 – 19.10. 2018 Zajęcia dla uczniów „ Myślenie – Kompetencja nr 1 XXI wieku.” Uczniowie II LO (klasy pierwsze)
19.10.2018 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Doradztwo zawodowe XXI wieku nowe wyzwania” –             Dyrektor CKP. Cała Rada Pedagogiczna
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Termin Działanie Odbiorca
17.10.2018 Pokaz „Moje talenty” talentów, hobby uczniów liceum (12 wystawców).  Uczniowie prezentowali talenty wokalne, muzyczne, fotograficzne, malarskie, rysunkowe, pisarskie, fryzjerskie, kulinarne. Uczniowie III LO (wszyscy chętni)
19.10.2018 Warsztaty z motywacji oraz odczuwania emocji  jako czynników wpływających na planowanie i kariery i realizację wytyczonych celów. Zajęcia prowadził  Pan Piotr Helbin student kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Uczniowie III LO (wszyscy chętni)
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Cykl warsztatów pod hasłem: „Sukces to Ja” prowadzonych przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Uczniowie ZSP 2 (wszyscy chętni)
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Dzień Kreatywności  – uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją zręczność, twórcze myślenie i umiejętność pracy w grupie.   Uczniowie ZSP 3 (klasy pierwsze technikum i branżowej szkoły)
16.10.2018 Wykładna temat „Moja pierwsza praca oraz skuteczne metody poszukiwania pracy”, który przeprowadziła Pani Paulina Białow z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie. Uczniowie ZSP 3 (klasy czwarte technikum)
17.10.2018 Warsztaty na temat: „Być fachowcem- co to znaczy”, który poprowadziła Pani Magdalena Wrona z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie. Uczniowie ZSP 3 (klasy drugie technikum)
19.10.2018 Wizyty studyjne – uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę i  umiejętności w praktyce u lokalnych przedsiębiorców (salony fryzjerskie, hurtownia z art. fryzjerskimi).   Uczniowie ZSP 3 (klasy drugie i trzecie technikum usług fryzjerskich)
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Warsztaty „Kariera w Twoich rękach.”   Uczniowie ZSP 4 (wszyscy chętni)
16.10.2018 18.10.2018 Warsztaty „Mission possible – możesz wszystko.”   Uczniowie ZSP 4 (wszyscy chętni)
17.10.2018 Udział w konferencji „Doradca zawodowy XXI wieku – nowe wyzwania.” Dyrektor, doradca zawodowy
19.10.2018 Warsztaty „Sukces to Ja – moja droga do kariery.” Uczniowie ZSP 4 (wszyscy chętni)
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
Termin Działanie Odbiorca
15 – 19. 10.2018 Zajęcia pn. Spektakularne kariery Polaków (m.in. Susan Wójcicki-  szefowa należącego do Google serwisu Youtube, Maksymilian Faktorowicz – twórca kosmetyków Max Factor). Uczniowie CKZIU (klasy trzecie technikum)
Warsztaty z redagowania CV. Uczniowie CKZIU (klasy czwarte technikum)
II edycja  konkursu „Młody Technik”. W konkursie wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn z jaworznickich szkół podstawowych. Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. I miejsce zdobyli ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 16, II miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej nr 1, na III uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6. Uczniowie szkół podstawowych (klasy ósme)
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Punkt konsultacyjny. Uczniowie, rodzice
16.10.2018 Punkt konsultacyjny. Uczniowie, rodzice
17.10.2018 Konferencja miejska „Doradca zawodowy XXI wieku – nowe wyzwania.” Dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni oraz zainteresowani nauczyciele
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20
Termin Działanie Odbiorca
16.10.2018 Międzyszkolny Konkurs Zawodoznawczy. W konkursie wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn z jaworznickich szkół podstawowych. I miejsce zdobyła   Szkoła Podstawowa nr 12, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 13,  III miejsce Szkoła Podstawowa nr 17. Uczniowie szkół podstawowych
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17
Termin Działanie Odbiorca
09.10.2018 Szkolny Konkurs Doradztwa Zawodowego „Świat zawodów.”   Uczniowie SP 17
16.10.2018 Międzyszkolny Konkurs Zawodoznawczy.   Uczniowie SP 17
19.10.2018 Uczniowie wzięli udział w warsztatach żywieniowych „ZIELONA KRAINA. EDUKACJA ZE SMAKIEM”, którego zadaniem była edukacja młodego pokolenia w zakresie zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia. Podczas interaktywnej części teoretycznej wykwalifikowani dietetycy omówili Piramidę Zdrowego Żywienia. W części praktycznej warsztatów dzieci kształtowały prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez zabawę oraz praktyczną naukę przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków z wykorzystaniem nieprzetworzonej żywności roślinnej (warzywa,owoce, orzechy, pestki). Uczniowie SP 17 (klasy czwarte)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
Termin Działanie Odbiorca
15 – 19. 10.2018 Zajęcia zawodoznawcze „Poznajemy zawody.” Uczniowie SP 7 (klasy ósme)
Zajęcia „Poznaję siebie – moje zdolności i zainteresowania.” Uczniowie SP 7 (klasy siódme)
Warsztaty zawodoznawcze „Być fachowcem – co to znaczy?.”   Uczniowie SP 7 (klasy ósme)
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego podczas lekcji (prowadzone przez nauczycieli klas I-VIII): – Trudny zawód, kim chcesz zostać w przyszłości? – Co robią moi rodzice? – Trudny zawód nauczyciel – Mój nauczyciel – Rola zawodu nauczyciel. Uczniowie SP 7   (klasy drugie) (klasy pierwsze) (klasy drugie) (klasy trzecie)
Jak zostać poetą? Kim jest poeta? – próba zdefiniowania pojęcia. Wywiad z poetą.   Uczniowie SP 7 (klasy trzecie)
Las pełen przysmaków – zawód leśnik.   Zawód nauczyciel – zajęcia z wychowawcą. Uczniowie SP 7 (klasy drugie) (klasy czwarte)
Spotkanie z policjantem – poznajemy przedstawicieli różnych zawodów – zajęcia z wychowawcą. Uczniowie SP 7 (klasy piąte)
Spotkanie z bibliotekarzem – poznajemy przedstawicieli różnych zawodów – zajęcia z wychowawcą. Uczniowie SP 7 (klasy piąte)
Moja zainteresowania – kim chce zostać? Prezentacja multimedialna (informatyka). Uczniowie SP 7 (klasy siódme)
Edukacja i praca (WOS).   Teatr, ludzie teatru (j. polski). Uczniowie SP 7 (klasy ósme) (klasy siódme)
POWIATOWY URZĄD PRACY
Termin Działanie Odbiorca
15.10.2018 Warsztaty pn. „Mapa marzeń.” Uczniowie Szkoły Podstawowej Kana
16.10.2018 Udział w pracach Komisji Konkursowej Międzyszkolnego Konkursu Zawodoznawczego. Uczniowie szkół podstawowych
17.10.2018 Udział w Konferencji miejskiej „Doradca zawodowy XXI wieku – nowe wyzwania.” Doradcy zawodowi PUP
18.10.2018 Punkt konsultacyjny – udzielanie informacji dotyczących planowania kariery w oparciu o marzenia i pasje. Mieszkańcy miasta Jaworzna
19.10.2018 Warsztaty pn. „Mapa marzeń.” Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 (klasy ósme)

                                                                                 Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego