16 października 2018 roku w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie odbył się VI Międzygimnazjalny Konkurs Zawodoznawczy „Bądź architektem swojego szczęścia” organizowany w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018.
Organizatorem merytorycznym oraz technicznym konkursu była Agnieszka Koziarz – doradca zawodowy Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Magdalena Wrona z Powiatowego Urzędu Pracy
W konkursie brało udział sześć trzyosobowych drużyn, składających się, z uczniów oddziałów gimnazjalnych Szkół Podstawowych miasta Jaworzna. Trzyosobowe jury przydzielało punkty za każde wykonane zadanie.
Konkurs rozpoczęła Pani Dyrektor mgr Katarzyna Gniadek witając wszystkich zebranych.
Na początku ocenione zostały plakaty nawiązujące do hasła konkursu, który równocześnie jest hasłem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018. Każda drużyna mogła zdobyć maksymalnie 10 punktów za pracę plastyczną.
Drugim zadaniem była wykreślanka „Ukryte zawody”. Za każde prawidłowe odnalezienie wyrazu oraz jego zakreślenie uczestnicy zdobywali po jednym punkcie. Następnie uczestnicy rozwiązali krzyżówkę oraz test wiedzy o zawodach, składający się z dziesięciu zamkniętych zadań jednokrotnego wyboru.
Kolejne zadanie polegało na tym, że do każdego z pięciu wylosowanych zawodów należało połączyć pasujące do niego opisy, wykorzystując otrzymane sformułowania.
Na wykonanie powyższych zadań każda drużyna miała piętnaście minut.
Ostatnim zadaniem była gra pt. „Tabu” polegająca na tym, że jeden z uczestników każdej drużyny losował karteczkę, na której było hasło do odgadnięcia przez drużynę oraz określenia, których nie mógł on wykorzystywać naprowadzając swoją drużynę na właściwą odpowiedź. Każda z grup miała maksymalnie półtorej minuty na odgadnięcie właściwego wyrazu.
Trzy drużyny, które otrzymały największą ilość punktów otrzymały specjalne dyplomy oraz cenne nagrody. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
W tym roku najlepszymi okazały się drużyny reprezentujące:

– Szkołę Podstawową nr 12 w Jaworznie (I miejsce),
– Szkołę Podstawową nr 13 w Jaworznie (II miejsce)
oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Jaworznie (III miejsce).

Konkurs zakończyła pani Dyrektor gratulując wszystkim uczestnikom, opiekunom dydaktycznym uczniów oraz organizatorowi konkursu – Jaworznickiemu Forum Doradztwa Zawodowego.

Tą drogą serdecznie dziękujemy pani Annie Mocale – Kalinie: naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, za ufundowanie nagród dla zwycięskich drużyn!

 

Czytaj też: O konkursie na stronie SP 20