Zgodnie z konsekwentnie przyjętą polityką podwyższania poziomu umiejętności  uczniów w dniu 11 października Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie po raz kolejny zorganizowało specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi i naprawy systemów klimatyzacji samochodowej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pana Adama Gertrudę z firmy NRF TechSupport. Pan Adam jest wybitnym specjalistą z zakresu diagnostyki i obsługi układów klimatyzacji współczesnych pojazdów. Podczas czwartkowego szkolenia pan Adam podzielił się z uczniami klasy III Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie, kształconej w zawodzie „technik pojazdów samochodowych” swoją imponującą wiedzą i doświadczeniem. Przeprowadził też „na żywo” procedury testowe układu klimatyzacyjnego, a także przećwiczył wespół z uczniami sposoby wykorzystania nowoczesnych przyrządów diagnostycznych na modelu układu klimatyzacyjnego.

Spotkanie z panem Adamem Gertrudą stanowi dla uczniów niebywałą okazję do zadawania pytań o problemy, które nie zostały jeszcze opisane w żadnym ze szkolnych podręczników, a już są powszechnie spotykane w branży samochodowej. Dzięki wyczerpującym, kompetentnym odpowiedziom udzielanym przez pana Adama każdy uczestnik szkolenia mógł wyposażyć się w zestaw informacji niezbędnych podczas pracy we współczesnym warsztacie samochodowym.