Zapraszamy serdecznie reprezentacje szkół podstawowych z opiekunami (szkolny doradca zawodowy lub nauczyciel techniki)
do wzięcia udziału w powiatowym konkursie technicznym :

 „Technika wokół nas”

Regulamin konkursu

Organizator: Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66 oraz Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.

 1. Cel konkursu.
  1. Rozbudzenie zainteresowań technicznych uczniów.
  1. Ułatwienie uczniom oceny własnych możliwości i predyspozycji – stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się w tym kierunku.
  1. Uświadamianie i podkreślanie roli kształcenia technicznego – przygotowanie                         do podjęcia decyzji o wyborze zawodu.
  1. Integracja środowiska szkół podstawowych, wspólne spędzenie czasu.
 2. Zakres konkursu.
  1. Podstawy mechaniki, ręcznej obróbki materiałów, mechaniki pojazdów samochodowych, elektroniki, elektrotechniki, metrologii, robót budowlanych.
  1. Podstawy przepisów BHP.
 3. Zasady konkursowe.
  1. Konkurs „Technika wokół nas” odbędzie się 29.03.2019 r. w godzinach 9:30 – 12:30 w Centrum Kształcenia Praktycznego, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 66.
  1. W konkursie biorą udział drużyny 3 – osobowe z ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjaliści. Drużyna reprezentuje szkołę.
  1. Wszystkie drużyny będą wykonywać takie same zadania praktyczne
   w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego: mechaniki pojazdowej, tokarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej materiałów, budowlanej, montażu elektrycznego i montażu elektronicznego.
  1. Za każde zadanie można uzyskać od 0 do 5 punktów.
  1. Każde zadanie jest punktowane według opracowanych kryteriów zgodnie                           ze specyfiką danej branży. Kryteria oceny dotyczą między innymi:
 4. przestrzegania przepisów BHP,
 5. dokładności wykonywania pomiarów (mechanicznych, elektrycznych),
 6. umiejętności wykorzystania narzędzi i ich bezpiecznego użytkowania,
 7. uzyskania efektu pracy w założonym terminie,
 8. jakości i estetyki wykonania zadania.
  1. Czas na wykonanie każdego zadania nie może przekroczyć 15 minut.
  1. Uzyskane punkty z poszczególnych zadań sumuje się, a konkurs wygrywa drużyna z największą liczbą zebranych punktów.
  1. Sumowania punktów i obliczanie wyników konkursu będą dokonywać wyłonieni opiekunowie zgłoszonych drużyn.
  1. W przypadku nie wyłonienia zwycięskiego zespołu przewidywana jest dogrywka, również polegająca na wykonaniu prostego zadania technicznego.
 1. Komisja konkursowa.

Komisję konkursową stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych będący jednocześnie egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 • Nagrody.

Uczniowie wchodzący w skład trzech najlepszych drużyn otrzymają dyplomy i nagrody. Drużyna zwycięska otrzyma dodatkowo nagrodę niespodziankę.                             Dla pozostałych uczestników przygotowaliśmy dyplomy uczestnictwa.

Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca jest puchar przechodni. Puchar przechodni – zgodnie z nazwą – jest przekazywany kolejnym zwycięzcom konkursu. Jeżeli zdarzy się, iż dana szkoła trzy razy z rzędu zajmie najwyższe miejsce – otrzyma go na własność.

Zapraszamy serdecznie reprezentacje gimnazjów z opiekunami (szkolny doradca zawodowy lub nauczyciel techniki).

Prosimy o potwierdzenie udziału do 22 marca 2019 r.
– telefonicznie: 32 7629172
lub drogą elektroniczną: sekretariat@ckz.jaworzno.edu.pl

GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ !!!