Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych to wykwalifikowany pracownik, który zajmuje się wykonaniem, konserwacją, remontem i naprawą telekomunikacyjnych linii kablowych (ziemnych, kanałowych i napowietrznych). W tym celu buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe oraz elementy zakończeń kabli i przełącznice. Zanim to jednak zrobi, musi przeanalizować dokumentację projektową i eksploatacyjną, aby przygotować odpowiednie materiały i narzędzia, dobrać trasę oraz właściwe rozwiązanie technologiczne. Fachowiec ten wykonuje też instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne oraz instaluje, programuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej, tj. aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe. Do jego obowiązków należy również montaż antenowych systemów radiowych i telewizyjnych.

Telemonter wykonuje także różnego typu pomiary (kabli, izolacji i skuteczności uziemienia, pomiary transmisyjne) i przeglądy, m.in. odbiorcze, kontrolne, okresowe. Na tej podstawie może zlokalizować uszkodzenia w sieci kablowej, a potem je usunąć. W przypadku nieczynnych linii lub urządzeń telekomunikacyjnych zajmuje się ich demontażem.

Z efektów jego pracy korzystają wszyscy abonenci odbiorników radiowych i telewizyjnych, a także osoby i firmy, które użytkują linie telefoniczne, mają przyłącza internetowe albo chcą tego typu usługi u siebie uruchomić.

W swojej codziennej pracy stosuje liczne narzędzia mechaniczne (tj. śrubokręty, lutownice, wiertarki itp.), przyrządy monterskie, sprzęt specjalistyczny (np. analizatory, testery, reflektometry) oraz specjalistyczną aparaturę pomiarową (np. mierniki wielkości elektrycznych i optoelektronicznych).

Najczęściej telemonterzy pracują indywidualnie, jednak przy budowie linii muszą współpracować z wieloma osobami. Wśród nich można wymienić geodetów i przedstawicieli innych użytkowników infrastruktury (energetyka, gaz, wodociągi) oraz właścicieli (zarządców) instalacji budynkowych. Jest to konieczne dla zapewnienia odpowiedniego usytuowania sieci i instalacji teletechnicznych. W związku z tym, w ich zawodzie potrzebna jest umiejętność pracy w zespole i łatwość porozumiewania się. Oprócz współpracy z równorzędnymi współpracownikami monter sieci telekomunikacyjnych musi kontaktować się również z przełożonym, który przekazuje mu polecenia i kontroluje ich wykonanie.

Nabór na ten kierunek prowadzi CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE! (ckziu.jaworzno.pl)