Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

W zależności od miejsca pracy do jego obowiązków może także należeć programowanie w wybranym języku programowania, zakładanie i posługiwanie się bazami danych oraz projektowanie, wykonanie i obsługiwanie serwisów internetowych. Dodatkowo może instalować oraz administrować pracę lokalnych sieci komputerowych.

Do najczęściej spotykanych w zawodzie technika informatyka grup stanowisk należą:

  • technik informatyk – serwisant: rozpoznaje przyczyny nieprawidłowego działania systemu komputerowego, usuwa usterki, zajmuje się również składaniem i konfigurowaniem sprzętu komputerowego;
  • technik informatyk – monter: wykonuje prace instalacyjne sprzętu komputerowego oraz okablowania, sprawdza poprawność działania urządzeń odbiorczych, diagnozuje ewentualne problemy programowo-sprzętowe;
  • technik informatyk – sprzedawca w sklepie komputerowym: odpowiada za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zastosowań, a w końcu sprzedaje klientowi potrzebny mu asortyment.

Technik informatyk, który jest pracownikiem działu informatycznego w biurze, zazwyczaj łączy te wszystkie zadania.

Praca na stanowisku technika informatyka ma zwykle charakter indywidualny. W przypadku bardziej skomplikowanych zleceń tworzone są zespoły, w których pracuje kilku techników. Wówczas jeden z nich może pełnić funkcję kierownika projektu i dodatkowo koordynować oraz monitorować zadania osób mu podległych. Zwykle technik informatyk odpowiada przed osobą pełniącą funkcję kierowniczą (np. kierownikiem projektu, menadżerem działu, prezesem firmy), raportując jej wykonane zadania.

Nabór na ten kierunek prowadzi CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE! (ckziu.jaworzno.pl)