SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2015

 „ POZNAJ SWOJEGO DORADCĘ KARIERY”

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na stałe wpisała się w harmonogram działań Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Organizacja ta została już dwukrotnie nagrodzona przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej za przeprowadzenie OTK na terenie naszego miasta. Otrzymane nagrody cieszą i powodują, że z roku na rok staramy się generować ciekawe pomysły i popularyzować poradnictwo zawodowe wśród lokalnej społeczności. Tegoroczna VII  już edycja OTK odbyła się pod hasłem: „Poznaj swojego doradcę kariery.”

OTK na terenie naszego miasta zainaugurowano miejską konferencją „Poznaj swojego doradcę kariery – potencjał poradnictwa zawodowego miasta Jaworzna.” Prelegentami byli doradcy zawodowi instytucji zajmujących się poradnictwem zawodowym: Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Młodzieżowe Centrum Kariery, Powiatowy Urząd Pracy. Celem konferencji było przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Jaworzna informacji na temat konieczności projektowania swojej kariery edukacyjno – zawodowej pod okiem fachowca – doradcy kariery.  Doradcy zawodowi poszczególnych instytucji przedstawili ofertę swoich działań, realizowane projekty i efekty udzielanego wsparcia. Gościem specjalnym była pani Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na konferencję przybyło 186 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta.

Gimnazjaliści zmagali się z zadaniami w III Międzygimnazjalnych Konkursie Zawodoznawczym, który w tym roku odbył się w Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Anna Tekieli doradca zawodowy Gimnazjum nr 6. Do rywalizacji zgłosiło się  dziewięć trzyosobowych drużyn. Każda z drużyn reprezentowała jedną szkołę.  Już po raz trzeci pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 6. Jednym z zadań konkursu było przygotowanie plakatu na temat „Mój doradca kariery”. Plakaty, które najbardziej przypadły do gustu jury, można zobaczyć w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Gimnazjum nr 6  w Jaworznie. Sponsorem nagród w konkursie był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM Jaworzna oraz Młodzieżowe Centrum Kariery.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego uruchomione zostały punkty konsultacyjne dla rodziców i uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dla najmłodszej grupy wiekowej : uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych przeprowadzono konkurs plastyczny „Ja i moja kariera”. Celem konkursu było kształtowanie wśród najmłodszych zainteresowania własną przyszłością, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Nadesłano 36 prac konkursowych. 23 października w Bibliotece Pedagogicznej odbyła się gala wręczenia nagród i otwarcie wystawy prac, która potrwa do połowy listopada. W wyniku obrad jury I miejsce zdobyła Iga Dziaduła – uczennica Szkoły Podstawowej nr 8, II miejsce przypadło Emilii Tybor ze szkoły Podstawowej nr 14, a III miejsce na podium zajęła Stokłosa Emilia reprezentująca Szkołę Podstawową nr 6. Biorąc pod uwagę formę przekazu, wyraz artystyczny i pomysłowość jury postanowiło także wyróżnić prace dwóch uczestników konkursu: Łukasza Oleksy ze Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Nikoli Juszczak uczennicy Szkoły Podstawowej nr 16.  Sponsorami nagród był Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej UM Jaworzna oraz Biblioteka Pedagogiczna.

W ofercie zaplanowanych działań uwzględniono także doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, dla których pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przygotowali warsztaty „Wizerunek doradcy zawodowego.” Na spotkaniu pani Aleksandra Zwyrtek – Tarach przedstawiła ciekawą prelekcję na temat organizacji czasu pracy. Drugim prelegentem była pani Monika Łyżwińska – pracownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Tematem jej zajęć był warsztat pracy doradcy zawodowego jako element profesjonalnego wizerunku. Miłym podsumowaniem spotkania były warsztaty z panią Mariolą Solarz – kosmetyczką, która przeprowadziła warsztat w zakresie wykonania  profesjonalnego, dziennego makijażu jako wizytówki w pracy również doradcy zawodowego.

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego nie stoi w miejscu, generuje nowe pomysły a  swoją działalnością obejmuje coraz większą grupę osób. Już dzisiaj ruszają prace nad przygotowaniami Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości, który trwać będzie na terenie miasta Jaworzna od 16 do 27 listopada.

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk

Przewodnicząca rady JFDZ

harmonogram działań organizowanych na terenie miasta Jaworzno
przez Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego

harmonogram OTK 2015