Napisali o nas w kwartalniku: Doradca zawodowy – zobacz:   OTK2015

 W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku  na terenie  naszego miasta trwał Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości. Akcja organizowana była z ramienia Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Projekt miał na celu promowanie postaw przedsiębiorczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W przygotowaniach uwzględniono  trzy grupy docelowe: przedszkolaków, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  naszego miasta poszukujących pomysłu na swoje życie edukacyjno – zawodowe.

 Dla przedszkolaków z terenu naszego miasta zorganizowano konkurs plastyczny „ Przedszkolak przyszłym przedsiębiorcą.” Celem konkursu było: kształtowanie zainteresowania własną przyszłością, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne siły, rozwijanie postaw przedsiębiorczych, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. Nadesłano 10 prac. Wszystkie prace były bardzo interesujące i dzieci przedstawiały wizję swojej przyszłości zawodowej
w bardzo ciekawy sposób. Wybór zwycięzców przysporzył członkom Jury niemało problemów. Pierwsze miejsce zdobyła Biśta Barbara z Przedszkola Miejskiego nr 14, drugie miejsce przypadło Wojciechowi Fluder z Przedszkola Miejskiego nr 18 natomiast na trzecim miejscu uplasowała się  Klaudia Michałek z Przedszkola Miejskiego nr 3. Dodatkowo wyróżniono prace Grzegorza Szpaka reprezentującego Przedszkole Miejskie nr 9 oraz Gai Romanowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 18. Dnia 11 grudnia na gali rozdania nagród w Bibliotece Pedagogicznej wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, których fundatorem był Urząd miejski w  Jaworznie.

Dla gimnazjalistów przygotowano wizyty studyjne w jaworznickich zakładach pracy. Celem wizyt było zapoznanie młodzieży ze specyfiką poszczególnych branż, zapoznanie uczniów z rzeczywistymi warunkami pracy, predyspozycjami psycho – fizycznymi niezbędnymi do wykonywania danego zawodu. Taka działalność stanowi jeden z kluczowych elementów przy dokonywaniu przez uczniów wyboru dalszej drogi kształcenia.
W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się następujące placówki: CKP, Gimnazjum nr 11, ZSP nr 4, ZSP nr 5, ZSP nr 6, Technikum Energetyczne, Powiatowy Urząd Pracy Oraz Urząd miejski w Jaworznie.

Na współpracę z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego odpowiedziało  pozytywnie 14 zakładów pracy:

 • Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A.,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
 • TAURON Elektrownia Jaworzno III,
 • Salon firmowy Itaka,
 • Drukarnia Duet II,
 • Zakład Górniczy Sobieski – Południowy Koncern Węglowy S. A. Szyb Piłsudski,
 • Drukarnia KM System,
 • FUD – MEN,
 • Hotel Brojan,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie,
 • Straż Miejska w Jaworznie,
 • Komenda Miejska Policji w Jaworznie,
 • firma RISER,
 • Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o .o .

Uczniowie zapoznali się między innymi z następującymi zawodami
i branżami:

 • Monter konstrukcji budowlanych,
 • Murarz tynkarz,
 • Technik budownictwa,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • Technik mechanik,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik elektryk,
 • Technik elektronik,
 • Technik energetyk
 • Technik mechatronik,
 • Technik górnictwa podziemnego,
 • Technik obsługi turystycznej,
 • Technik cyfrowych procesów graficznych,
 • Technik ekonomista,
 • Technik rachunkowości,
 • Technik logistyk,
 • Technik hotelarstwa,
 • Doradca zawodowy,
 • Pracownik biurowy,
 • Pośrednik pracy,
 • Doradca klienta,
 • Sekretarka,
 • Specjalista do spraw kadr,
 • Administrator,
 • Technik informatyk,
 • Służby mundurowe.

Odbyło się 17 wizyt studyjnych i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 180 uczniów klas trzecich jaworznickich gimnazjów.  Ze względu na ograniczenia liczby uczestników wynikające z przepisów BHP poszczególnych zakładów pracy Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego powtórzy akcję wizyt studyjnych w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

W ramach Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości w sali obrad Urzędu miejskiego w Jaworznie  odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu: Maraton Jaworznickich Przedsiębiorców: wybierz swój klucz do sukcesu. Spotkanie na temat „ Od chaosu do procesu – czyli jak zbudować firmę od zera, aby odnieść sukces” poprowadził Sebastian Pycia – przedstawiciel firmy ART. – COM Sp. z o .o . W spotkaniu udział wzięło ponad 90 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu edukacji. Cykl potkań z jaworznickimi przedsiębiorcami to nowatorska inicjatywa JFDZ. Celem spotkań jest przekazanie młodym ludziom, wiążącym swoją przyszłość z założeniem własnej działalności gospodarczej, wiedzy
i doświadczenia na temat prowadzenia firmy, budowania firmy od początku,  porażek i sukcesów, kosztów i wartości dodanych prowadzenia działalności.

Członkowie Rady JFDZ Elżbieta Orzechowska – Filipczyk
Magdalena Plewko – Kotynia

Anna Żurowska

Aleksandra Gorstka

Anna Jania

Ewa Latko

Iwona Bulanda – Kierońska

Przewodnicząca Rady JFDZ