Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz w celu podnoszenia jakości kształcenia przyszłych fryzjerów i pogłębienia treści zawartych w podstawie programowej dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie wraz z Rzemieślniczą Szkołą Zawodową w Katowicach, rozpoczęło realizację Fryzjerskich projektów mentorskich. Fryzjerskie projekty mentorskie –  to cyklicznie organizowane przedsięwzięcia, obejmujące różne działania skierowane zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli fryzjerstwa, ukierunkowane na zmianę podejścia do edukacji i sposobu postrzegania procesu uczenia się. Zadaniem projektów jest doprowadzenie do zmiany stereotypu, w którym uczniowie w szkole są nauczani przez nauczycieli, zastępując go uczeniem się w szerokim tego słowa znaczeniu. W takim rozumieniu nauczyciel staje się mentorem, osobą, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim inspiruje, udziela rad, kieruje i stymuluje, tak rozwojem uczniów, aby nauczyli się samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować informacje, nabywać nowych umiejętności, podejmować samodzielne decyzje, a także kierować własnym rozwojem.

W roku szkolnym 2015/2016 założono realizację I projektu pt. „Wymiana doświadczeń zawodowych formą kształcenia i zdobywania umiejętności”. W tym celu Centrum Kształcenia Praktycznego  nawiązało współpracę  z Rzemieślniczą Szkołą Zawodową w Katowicach.

Realizacja projektu przebiegać będzie w dwóch etapach.

I etapem projektu przewidzianym w grudniu 2015 roku jest przygotowanie kalendarza na 2016 rok, którego tematem są  4 pory roku. W II etapie zaplanowano cykl szkoleń prowadzonych przez firmę zewnętrzną oraz nauczycieli współpracujących placówek.

Po żmudnych przygotowaniach w projektowaniu i ćwiczeniach  formowania fryzur (na tym etapie projektu, każda ze szkół, pracowała jeszcze samodzielnie), 8 grudnia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zorganizowano warsztaty, podczas których młodzież wyczesała tematycznie 24 fryzury  do kalendarza, po 2 na każdy miesiąc oraz przygotowała stylizację, na którą złożyły się: makijaż i strój modelki, zgodnie z wybraną porą roku. Wystylizowane modelki zostały sfotografowane w profesjonalnie przygotowanym studio fotograficznym. Fotografie stanowić będą podstawę oprawy graficznej „Kalendarza 2016”. Każdy z uczestników warsztatów w Jaworznie otrzyma egzemplarz użytkowy kalendarza oraz cyfrową wersję zdjęć, które mogą zostać wykorzystane w indywidualnym port folio uczestników.