W ostatnim czasie sytuacja na rynku pracy uległa znacznej poprawie. Coraz więcej jest miejsc pracy, coraz mniej osób zatrudnianych jest na tzw. umowach śmieciowych. Mamy najniższe od kilku lat bezrobocie. Młodym ludziom to, jednak wciąż nie wystarcza. Chcą być niezależni w podejmowaniu decyzji, realizować własne pomysły, ale przede wszystkim chcą być szefami dla samych siebie   i przejąć kontrolę nad własnym życiem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 9 grudnia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zorganizowano dla uczniów klasy III Technikum Fryzjerskiego, profesjonalne szkolenie połączone  z warsztatami na temat, zakładania działalności gospodarczej, które poprowadziła Pani Magdalena Wrona z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Podczas szkolenia poruszono najważniejsze kwestie dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, wypełniania wniosków i pozyskania środków finansowych na otwarcie własnej firmy. Omówiono również kompetencje zawodowe i stanowiskowe, atuty założenia własnej działalności, zalety przedsiębiorcy, ale i świadomość ponoszenia konsekwencji za prowadzenie własnego salonu. W części warsztatowej uczniowie wykonywali projekty salonów fryzjerskich i analizę finansową przedsiębiorstwa. Każdy z uczestników miał również możliwość napisania biznesplanu, w którym koordynator wskazał nie tylko mocne i słabe strony, ale również szanse i zagrożenia na jakie, może być narażony projekt. Warsztaty przedsiębiorczości dla uczniów klas fryzjerskich, to jeden z dwóch etapów zaplanowanych działań, które mają za zadanie wyposażyć ich w dodatkowe umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu. 8 listopada, uczniowie przeszkoleni zostali również w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w ten sposób łącząc doświadczenie i umiejętności  zawodowe, jakie nabywają podczas zajęć praktycznych w CKP oraz zajęć teoretycznych w macierzystej szkole zostali w pełni przygotowani do wejścia w dorosłe, samodzielne życie, gdzie mogą stanowić sami o sobie.