11 września 2013 r. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie dwadzieścia dwie instytucje złożyły deklaracje przystąpienia do JFDZ czyli Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Inicjatywa powołania Forum rozpoczęła się od roboczego spotkania wszystkich zainteresowanych, które odbyło się 5 czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Głównymi orędownikami powstania Forum byli: Halina Jarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie, Grażyna Kniat – dyrektor Technikum Energetycznego i Tomasz Łakomski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.

Członkiem JFDZ mogła zostać każda instytucja, która zamierza uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Forum. Chęć wspólnej pracy w nowym projekcie zadeklarowały następujące instytucje i placówki oświatowe:

 • Gimnazjum Nr 1,
 • Gimnazjum Nr 2,
 • Gimnazjum Nr 3,
 • Gimnazjum Nr 5,
 • Gimnazjum Nr 8,
 • Gimnazjum Nr 10,
 • Gimnazjum Nr 11,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum Nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące,
 • ZSP Nr 2,
 • ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II,
 • ZSP Nr 4 im. Królowej Jadwigi,
 • ZSP Nr 5,
 • ZSP Nr 6,
 • Technikum Energetyczne,
 • Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach,
 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Jaworznie,
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Jaworznie,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.

Jednym z głównych celów działalności JFDZ jest integracja środowiska związanego z doradztwem edukacyjno – zawodowym miasta Jaworzna, prowadzenie wspólnych projektów, popularyzowanie wiedzy z dziedziny doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz wymiana doświadczeń
i informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy. Wszystkie te działania mają na celu efektywne wspieranie przedsięwzięć służących wspieraniu skutecznych inicjatyw na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów doradztwa zawodowego. Aktywność tylu instytucji zrzeszonych na jednej platformie współdziałania daje możliwość większego wsparcia uczniów i ich rodziców. Pozwoli to na efektywniejsze zaprojektowanie własnego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy. Młodzież bardzo często  ma poważne problemy w ocenie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych. To z kolei skutkuje złym wyborem ścieżki kształcenia, rozczarowaniami i w konsekwencji utratą wiary we własne możliwości. Ponieważ na wybór drogi zawodowej przez młodzież znaczący wpływ mają rodzice, JFDZ zamierza oferować im pomoc w pozytywnym wsparciu swego dziecka przy podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. Wsparcie polegać będzie na przekazaniu rzetelnych informacji na temat zdolności i preferencji zawodowych dziecka, a także tendencji zmian na rynku edukacyjnym i rynku pracy na wielu płaszczyznach w oparciu o uporządkowane informacje pochodzące z różnych instytucji.

Lista członków JFDZ pozostaje otwarta a jej członkowie gorąco zapraszają do uruchomienia potencjału pozytywnej energii  dla wspólnej społecznej inicjatywy.

Już w niedługim czasie Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego czeka pierwsze wyzwanie: organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Akcja trwać będzie od 14 do 20 października pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka”. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie naszego miasta odbędzie się wiele ciekawych spotkań, warsztatów, konkursów, konferencji skierowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. JFDZ w tym okresie nie będzie ograniczać się tylko do hasła przewodniego ale będzie koordynować przedsięwzięcia traktujące w szerszym wymiarze tematykę planowania kariery.  Praca nad harmonogramem i szczegółami elementów składowych rozpoczęto już następnego dnia. Wkrótce społeczność  Jaworzna pozna pełną ofertę działań organizowanych na terenie naszego miasta.

 

przewodnicząca Rady JFDZ: Elżbieta Orzechowska – Filipczyk