16 września 2013 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie doradców zawodowych miasta Jaworzna. W spotkaniu uczestniczyli:

 • Magdalena Cebula – Gimnazjum nr 1,
 • Mariusz Jachta – Gimnazjum nr 1,
 • Aleksandra Gorstka – Gimnazjum nr 3,
 • Ewa Latko – Gimnazjum nr 4,
 • Donata Dzimińska – Bizub – Gimnazjum nr 5,
 • Anna Tekieli – Gimnazjum nr 6,
 • Aleksandra Zydlik – Gimnazjum nr 7,
 • Patrycja Hochbaum – Gimnazjum nr 8,
 • Magdalena Poloczek – Gimnazjum nr 9,
 • Agnieszka Jachta – Orlik – Gimnazjum nr 10,
 • Anna Jania – Gimnazjum nr 11,
 • Joanna Juras – Młodzieżowe Centrum Kariery.

Celem spotkania było zaprezentowanie oferty zajęć CKP w zakresie poradnictwa zawodowego, zajęć warsztatowych i zawodoznawczych dla gimnazjalistów na terenie placówek szkolnych oraz na terenie CKP. Doradcy zawodowi uzyskali informacje na temat wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych miasta Jaworzna na rok szkolny 2013/2014. Zaprezentowano także zestawienie porównawcze wyborów edukacyjnych gimnazjalistów z wynikami ankiet wypełnianych przez uczniów szkół gimnazjalnych w ciągu całego ubiegłego roku szkolnego. Celem przeprowadzanych ankiet było zbadanie predyspozycji zawodowych uczniów oraz ich zainteresowań poszczególnymi branżami. Na spotkaniu doradcy zawodowi przedstawili swoje oczekiwania wobec Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego w okresie  V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013. Akcja zaplanowana jest na kilka dni i potrwa od 14 do 20 października. Pani Donata Dzimińska – Bizub przedstawiła regulamin Pierwszego Międzygimnazjalnego Konkursu Zawodoznawczego „Świat zawodów” zaplanowanego na 16 października w Gimnazjum nr 5. Konkurs organizowany jest w ramach OTK 2013 i stanowi integralną część działań zaplanowanych przez JFDZ w tym czasie na terenie naszego miasta.