Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja na dzisiejszym rynku pracy. Pracodawcy chętnie przyjmują absolwentów na staże, niekoniecznie ich jednak później zatrudniają. W salonach fryzjerskich jest wiele ofert pracy, ale często od młodego pracownika oczekuje się posiadania własnego zasobu klientów, których wprowadzi do salonu i wykona dla nich usługi fryzjerskie. To właśnie ta baza klientów decyduje w dużym stopniu, czy młody pracownik jest zatrudniany w danym zakładzie, czy też nie.

Oczywiście bardzo ważne są również inne atuty: umiejętności praktyczne, wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz kultura osobista przyszłego pracownika. Warto zauważyć, że jeżeli młody pracownik posiada wszystkie te cechy i umiejętności, a do tego dysponuje jeszcze własną bazą klientów, to nic nie stoi na przeszkodzie aby był szefem dla samego siebie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów i uczennic decydujących się na samodzielną działalność w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zorganizowano dla III klasy Technikum Fryzjerskiego dodatkowe szkolenia, które obejmują dwa bloki tematyczne przygotowujące  młodych adeptów sztuki fryzjerskiej do prowadzenia własnego salonu:

  • zakładanie działalności gospodarczej,
  • udzielanie I pomocy przedmedycznej.

8 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził inspektor BHP – pan Sebastian Pelc wraz z zespołem asystentów. Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu do tematu młodzież przez kilka godzin pod okiem instruktora wykonywała praktyczne ćwiczenia między innymi z zakresu resuscytacji i opatrywania ran. Podsumowaniem tych zajęć był sprawdzian nabytych umiejętności podczas symulowanych wypadków (zarówno tych, które mogą przydarzyć się w salonie fryzjerskim, jak i tych drogowych). Wartość ćwiczeń praktycznych jest bezsporna, bowiem to właśnie ćwiczenia wyrabiają nawyki prawidłowego zachowania się podczas udzielania pierwszej pomocy i rzeczywiście przygotowują do roli ratownika, co jest niezmiernie istotne, gdy w sytuacji kryzysowej jesteśmy zdani tylko na siebie.

Małgorzata Richter