Od początku działalności w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie uczniowie klas fryzjerskich aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach charytatywnych (Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień Dziecka na Jaworznickim Rynku, Festyny Rodzinne, wizyty w Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej) wciąż czując pewien niedosyt. Można przecież zrobić więcej aby dać kawałek siebie. Szczególnie dziś, kiedy modny jest narcyzm, samolubstwo i egoizm. Kiedy tak wielu młodych ludzi skupia uwagę tylko i wyłącznie na sobie, jakby ta druga osoba obok nich w ogóle nie istniała. Wbrew przekonaniu że na młodzież nie można liczyć, uczennice klasy III technik usług fryzjerskich postanowiły udowodnić, że ten ogólnie panujący pogląd ich nie dotyczy. W październiku 2023 roku, uwzględniając propozycję tych właśnie młodych adeptów sztuki fryzjerskiej oraz przy pomocy nauczycieli branży fryzjerskiej w CKZ powołano Koło Wolontariatu. W ramach tej działalności uczniowie postanowili wykonywać bezpłatne usługi fryzjersko – kosmetyczne dla podmiotów i instytucji, z którymi placówka nawiąże lub dotychczas nawiązała współpracę. I tak 24 listopada, z inicjatywy uczniów zorganizowano akcję charytatywną „ Fryzjerskie metamorfozy” w Dziennym Domu Pomocy w Centrum Usług Społecznych w Lędzinach, gdzie wolontariusze pod okiem pani Anny Sieprawskiej i Małgorzaty Richter wykonywali strzyżenia włosów, formowali fryzury oraz służyli fachową poradą w zakresie pielęgnacji włosów dla pensjonariuszy w/w placówki. Dla podopiecznych DDP działania te miały duże znaczenie zarówno dla poprawy samopoczucia poprzez zmianę swojego wyglądu, jak również poprzez czas i zainteresowanie jakie poświęcili im wolontariusze. Chwila rozmowy, dobre słowo i ciepły uśmiech, to właśnie jest to, czego tak często brakuje naszym seniorom. Oczywiście korzyści z takich akcji nie są nigdy jednostronne. Każda ze stron coś zyskuje.  Pensjonariusze piękne fryzury, a uczniowie…..? Dla tych ostatnich wartością dodaną jest rozwijanie zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy. Budowanie wrażliwości na potrzeby innych i bezinteresowności przy udzielaniu wsparcia. Rozwijanie postaw prospołecznych oraz kształtowanie takich umiejętności, jak praca zespołowa, komunikatywność i zaradność.

Tak więc zasadne zdaje się być powiedzenie że człowiek dostaje tyle ile z siebie daje, a dobro mnoży się jeżeli się nim dzielimy.

W tym roku szkolnym wolontariusze wraz z nauczycielami planują wiele podobnych inicjatyw. We wrześniu odwiedzili już Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie (kolejną wizytę zaplanowano na 8 grudnia). W grudniu planują odwiedzić również pensjonariuszy hospicjum w Jaworznie. A potem….. Potem na pewno nie spoczną na laurach.