Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę „Dostawa 3 stołów warsztatowych do pracowni mechaniki pojazdowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66″ dla projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.

zaproszenie do składania ofert stół luty 2018

formularz ofertowy stół luty 2018

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (stoły warsztatowe):

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro na usługę „Dostawa 3 stołów warsztatowych do pracowni mechaniki pojazdowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, ul. Promienna 66″ dla projektu współfinansowanego z funduszy UE „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”, zgodnie z załączonym opisem technicznym.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H. MAJSTER Robert Tubielewicz 78 – 400 Szczecinek ul. 1 Maja 13/1, której zlecono wykonanie zamówienia.