Często niewłaściwy wybór szkoły przez młodzież, brak elementarnej wiedzy na temat rynku pracy, zawodów deficytowych, a przede wszystkim swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych powoduje trudniejszy start w dorosłość i utrudnione wejście na rynek pracy. Aby poradnictwo zawodowe odgrywało znaczącą rolę w procesie kształtowania świadomych wyborów młodzieży należy stale podnosić kwalifikacje doradców zawodowych. Równolegle trzeba rozbudowywać narzędzia, z których młodzież będzie mogła korzystać w celu zdiagnozowania swoich umiejętności, kompetencji i predyspozycji zawodowych. Tym celom służą szkolenia doradców zawodowych organizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w ramach współpracy z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego.

Akademia doradcy zawodowego

11 kwietnia w CKP ruszył kolejny ciekawy projekt: „Przestrzeń rozwoju – akademia doradcy zawodowego.” Projekt obejmuje cykl szkoleń z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego, a jego celem jest podniesienie jakości pracy doradców zawodowych naszego miasta oraz ich rozwój zawodowy. Pierwsze warsztaty dotyczyły wybranych źródeł informacji o rynku pracy i edukacji. Spotkanie poprowadziła pani Monika Łyżwińska – pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Projekt obejmie jeszcze dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich: „Krok dalej w doradztwie – wykorzystanie technik coachingowych” odbędą się 30 maja, natomiast ostatnie spotkanie zaplanowane jest w dniu 20 czerwca, a jego temat to „Diagnoza i wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów”.