Co to jest zawód? To pojęcie zawsze budziło dyskusje. Definicja oświatowa określa go jako zestaw kwalifikacji potwierdzonych egzaminem. Inne definicje mówią o zbiorze zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających odpowiednich kwalifikacji zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Szczególne kontrowersje budzi zawsze pytanie, czy zestaw kwalifikacji wyuczonych w konkretnym zawodzie jest wystarczający do skutecznego wykonywania zadań zawodowych. Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna wobec potrzeb rynku pracy, które zmieniają się z szybkością nieprzewidywalną dla systemu edukacyjnego. Przykładem może być zawód technika pojazdów samochodowych. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju branży motoryzacyjnej wypada wyposażyć absolwenta tego kierunku w wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i elektromechaniki, ale również elektroniki i automatyki. Dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy najkorzystniejszą sytuacją jest posiadanie przez nich szeregu umiejętności „na zapas”, by być przygotowanym na nowe sytuacje i wyzwania.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego postanowił przybliżyć uczennicom i uczniom kształconym w zawodzie technik hotelarstwa zagadnienia związane ze stylizacją fryzjerską i kosmetologią. Wynika to wprost z charakteru pracy branży hotelarskiej, która nie ogranicza się tylko do zapewnienia pobytu swoim klientom, ale oferuje bardzo bogaty pakiet usług, które ten pobyt uatrakcyjniają. 9 maja grupa uczniów i uczennic klasy trzeciej ZSP nr 4, kształconej w zawodzie technik hotelarstwa odwiedziła gościnne mury CKP. Dla młodych adeptek i adeptów hotelarstwa przygotowano w pracowniach CKP warsztaty stylizacji fryzjerskiej, gdzie można było praktycznie przećwiczyć proste techniki modelowania i układania fryzur pod okiem mistrzów fryzjerstwa w osobach pani Anny Wróbel i Małgorzaty Richter. Równolegle druga grupa uczniów i uczennic brała udział w warsztatach kosmetologicznych, prowadzonych przez panią Marcelinę Kostrzycką – specjalistkę sztuki wizażu. Było to pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń zaplanowanych przez nauczycieli CKP dla uczniów i uczennic ZSP nr 4. Kolejne warsztaty już wkrótce!