30 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie odbyło się kolejne warsztatowe spotkanie doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, realizowane w ramach  projektu „ Przestrzeń rozwoju – akademia doradcy zawodowego.” Warsztaty przeprowadziła pani Magdalena Lipiak – psycholog, doradca zawodowy, licencjonowany trener programu „Spadochron”, trener rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown.

Pani Magdalena jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, posiada także wysokie kompetencje doradcy zawodowego i coacha oświatowego. Podobnie jak doradcy zawodowi miasta Jaworzna, stara się z wyprzedzeniem przygotować się na nowe wyzwania stawiane przed doradztwem edukacyjno – zawodowym. Na warsztatach zaprezentowała możliwości wykorzystania technik coachingowych ze szczególnych uwzględnieniem  pracy doradcy z rodzicami uczniów. Wartością dodaną spotkania było zwrócenie uwagi na pełnienie przez doradcę zawodowego roli terapeuty  pomagającemu innym w rozwiązywaniu problemów oraz zmieniającego sposób postrzegania swojej osoby w relacji z innymi ludźmi.

20 czerwca odbyły się w CKP kolejne warsztaty z projektu „Przestrzeń rozwoju – akademia doradcy zawodowego.” Poprowadziła je Katarzyna Drzewiecka – Tymkiewicz i dotyczyły one diagnozy i wspierania rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Umiejętność skutecznego komunikowania się, rozwiązywanie konfliktów, zdolność empatii czy rozumienie własnych emocji to tylko niektóre z kompetencji społeczno – emocjonalnych, nad którymi warto popracować z dziećmi i młodzieżą. Dzięki ich nabyciu uczniowie są bardziej zmotywowani do pracy, lepiej radzą sobie z porażkami i lepiej analizują sukcesy. Sprawiają mniej kłopotów w szkołach, potrafią skuteczniej komunikować się z nauczycielem, przez co dostają od niego lepsze wsparcie. Warsztaty utwierdziły uczestników w przekonaniu, że proces wychowawczy wspiera proces edukacji.

W przyszłym roku szkolny w CKP cykl warsztatów dla doradców zawodowych i zainteresowanych nauczycieli startuje już we wrześniu i obejmować będzie 4 spotkania o bardzo interesującej tematyce.