Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo–dydaktycznych o halę szkoleniowo–egzaminacyjną wraz z przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06. 2017 godz. 11:00

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz_ ofertowy

Wykaz osób

Zestawienie złożonych ofert

Informacja o zawarciu umowy