W dniach 14-20 października 2013 roku na terenie całego kraju odbył się
V  Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Hasło przewodnie tej jubileuszowej edycji brzmiało: „Odkryj talenty swojego dziecka.” Aby zgłosić jednostkę do OTK 2013 należało wypełnić formularz i opisać w nim realizowane przedsięwzięcia. Do biura SDSiZ napłynęło z całego kraju 101 raportów
z przebiegu akcji. W dniu 20 marca 2014 roku Zarząd SDSiZ wyłonił 20 laureatów. 12 czerwca na gali Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego wręczono nagrody
i wyróżnienia. JFDZ jako platforma porozumienia i współdziałania na rzecz poradnictwa zawodowego, zrzeszająca wiele lokalnie działających placówek, po raz pierwszy zgłosiła swój udział i została nagrodzona wyróżnieniem. Jest to duży sukces dla naszej organizacji ponieważ oceniano nie tylko zasięg i formę podjętych działań, pomysłowość, kreatywność ale także zainteresowanie. Na terenie naszego miasta akcją objęliśmy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych oraz dyrektorów szkół. Przeprowadzono konkursy, seminaria, konferencje, wizyty studyjne i warsztatowe. Jednym z priorytetów JFDZ jest wspieranie ucznia w decyzjach zawodowych oraz zwracanie uwagi na jego osobisty rozwój. Takie wsparcie w sposób znaczący podnosi rangę usług edukacyjnych świadczonych przez placówki zrzeszone w JFDZ a tym samym podnosi prestiż nie tylko danej jednostki w środowisku lokalnym, ale przekłada się na sukces całego miasta.  Już dzisiaj rada JFDZ rozpoczyna pracę nad zbliżającym się OTK 2014. W tym roku akcja przebiegać będzie pod hasłem: „Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy.”

Dyplom

 

Przewodnicząca rady JFDZ

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk