realizowanego przez Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego

w dniach od 18. 11. 2019 do 10. 12. 2019

na terenie miasta Jaworzna

W dniach od 18 listopada do 10 grudnia 2019 roku  na terenie  naszego miasta trwał Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości 2019. Akcja organizowana była z ramienia Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Projekt realizowany jest co roku i ma na celu promowanie postaw przedsiębiorczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowano wizyty studyjne w jaworznickich zakładach pracy. Celem wizyt było zapoznanie młodzieży ze specyfiką poszczególnych branż, rzeczywistymi warunkami pracy, predyspozycjami psycho – fizycznymi niezbędnymi do wykonywania danego zawodu. Taka działalność jest cennym doświadczeniem przy dokonywaniu przez uczniów wyboru dalszej drogi kształcenia.

W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się następujące placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Na współpracę z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego odpowiedziało  pozytywnie 18 zakładów pracy:

 • Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A.,
 • Aqua Hotel,
 • Tauron Wytwarzanie S. A. Elektrownia Jaworzno III,
 • Tauron Wydobycie SG „Sobieski”
 • RISER Spółka z o.o.,
 • Turbo – Tec Sp. z o. o,
 • Stylove – zakład fryzjerski
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie,
 • Straż Miejska w Jaworznie,
 • Bank PKO S. A.,
 • Bank Credit Agricole S. A.
 • Bank PKO BP,
 • Hotel Pańska Góra,
 • Aqua Hotel,
 • Biuro podróży „Laguna”,
 • Informatic Synapstics ,
 • Redakcja gazety „Co Tydzień”,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie.

Uczniowie zapoznali się między innymi z następującymi
branżami:

 • budowlaną (BUD),
 • enokonomiczno – administracyjną (EKA),
 • elektroenergetyczną (ELE),
 • elektoniczno – mechatroniczną (ELM),
 • fryzjersko – kosmetyczną (FRK),
 • górniczo – wiertniczą (GIW),
 • handlową (HAN),
 • hotelarsko – gastronomiczno –turystyczną (HGT),
 • mechaniczną (MEC),
 • motoryzacyjną (MOT),
 • spedycyjno – logistyczną (SPL),
 • teleinformatyczną(INF),
 • transportu drogowego (TDR),

Zaplanowano 19 wizyt studyjnych i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 170 uczniów klas VIII szkół podstawowych miasta Jaworzna.

W ramach tegorocznej edycji odbyły się również następujące wydarzenia:

Szkoła Podstawowa nr 2 i  Szkoła Podstawowa nr 9
w Jaworznie
:

 1. Lekcje przedsiębiorczości z bankiem BNP Paribas prowadzone przez pracownika Banku, panią Annę Dulian.
 2. Zajęcia z doradca zawodowym „Być fachowcem – co to znaczy?”
 3. Realizacja projektu dotyczącego edukacji finansowej dla uczniów klas II i II „Od grosika do złotówki”.
 4. Zajęcia z przedsiębiorcą prywatnym, panią Marzeną Biernacka „Biznesplan, co to jest?” Jak założyć własną firmę?
 5. Zajęcia w ramach koła przedsiębiorczości dla uczniów klas I – III „Pan Grosik” oraz dla uczniów klas V – VIII „Ekonomia na co dzień”

   Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w Jaworznie
:

 1. Warsztaty z doradcą zawodowym dla uczniów klas VIII – „Co łączy różne zawody?”
 2. Warsztaty z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie dla uczniów klas VII i VIII – „Co to jest rynek zawodów? Świat zawodów w moim mieście”.
 3. Wystawa plakatów wykonanych przez uczniów klas VIII – „Co warto wiedzieć o zawodach?”

Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie:

 1. Spotkanie z górnikiem dla uczniów klas I – III w dniu 04. 12. 2019 r.

(omówienie pracy górnika, tradycji związanych z tym zawodem, technologii przemysłu wydobywczego).

 • Spotkanie z kucharzem w dniu 09. 12. 2019 r. (przedstawienie pracy kucharza i cukiernika, BHP w pracy w gastromonii); warsztaty pieczenia pierników dla uczniów klas I – V.
 • Opracowanie gier zawodoznawczych – gra „Piotruś zawodoznawczy”, „Totemy zawodoznawcze”, „Drogi kariery” dla uczniów wszystkich grup wiekowych na świetlicy w dniach od 25 do 25 listopada 2019 roku.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Jaworznie:

 1. Prelekcja „Sukces to ja” pani Anny Tekieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie dla uczniów klas III i IV w dniu 25. 11. 2019
 2. Wizyta przedszkolaków w sklepie meblowym „Black Red White” w dniu 29. 11. 2019 r.
 3. Prelekcja „Kim jestem, kim będę”  pani Anny Tekieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie dla uczniów klas V w dniu 02. 12. 2019 r.
 4. Wycieczka po pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego

w Jaworznie „Magiczny Świat zawodów” dla uczniów klas II

w dniu 09. 12. 2019 r.

 • Prelekcja „Ubezpieczenia społeczne wczoraj i dziś” dla uczniów klasy VIII w dniu 11. 12. 2019 r.

 I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie:

Data Działanie Uczestnicy
19-21.11.2019 r. Próbne egzaminy maturalne. Klasy: 3a, 3b, 3c, 3d
22.11.2019 r. Spotkanie z p. Jackiem Kaczką, Prezesem Zarządu, Biegłym rewidentem Q4B Audit Sp. z o.o. pt. „Kariera w międzynarodowej firmie doradczej” Odpowiedzialni: doradca zawodowy  i mgr A. Adamin Klasy: 1d, 2c, 3c
22.11.2019 r. Spotkanie z p. Adamem Zwierzyckim, prawnikiem Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” pt. „Odpowiedzialność młodocianych” Odpowiedzialni: doradca zawodowy i mgr M. Olesik grupa klasy 1a
25.11.2019 r. Warsztaty dla klas drugich w ramach projektu Jaworznickiej Izby Gospodarczej prowadzone przez p. Annę Piętoń, trenera FRIS. Odpowiedzialny: doradca zawodowy Klasy: 2a, 2b, 2c
26.11.2019 r. Ankieta diagnozująca wśród uczniów klas maturalnych. Odpowiedzialny: doradca zawodowy Klasy: 3a, 3b, 3d
26.11.2019 r. Udział klas pierwszych w debacie społecznej „Przemocy mówię NIE” zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie Odpowiedzialny: doradca zawodowy Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
27.11.2019 r. Zajęcia na temat kultury, historii i religii Japonii przeprowadzone przez przedstawicieli Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży z Krakowa Odpowiedzialni: mgr A. Adamin i doradca zawodowy Klasy: 1a, 1c, 1e, 3b, 2c
27-28.11.2019 r. Udział uczniów w Festiwalu Piosenki Europejskiej Gala Złotej Nutki Odpowiedzialna: mgr E. Palian-Suchanek Zgłoszeni uczniowie
28.11.2019 r. Udział uczniów w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym w Jaworznie. Odpowiedzialni: doradca zawodowy i mgr M. Olesik Klasa: 1a
29.11.2019 r. Udział uczniów w rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Odpowiedzialni: doradca zawodowy i mgr M. Olesik Klasa: 1d
18-29.11.2019 r. Zakończenie procedury rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa „Bift”, w tym kurs dla Dyrektora finansowego Odpowiedzialny: doradca zawodowy 6 uczniów

II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie:

1. Warsztaty dla uczniów klas II i III zainteresowanych studiowaniem w Anglii prowadzone przez  Ed4 you.

2. Wyjazd uczniów zainteresowanych na zajęcia w Katowicach  dotyczących przyszłej ścieżki edukacyjnej „Studia na horyzoncie” Centrum Kongresowe Katowice.

3. Wyjazd do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – oferta szkoły, konkurs „Lider Dobroczynności”.

4. Udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie:

Termin Temat  
20.11.2019 środa Lekcja przedsiębiorczości z Bankiem Pekao SA – zasady bankowości mobilnej i płatności mobilnej.  
22.11.2019 piątek Lekcja zawodowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie: „Poznajemy smaki Polski”.  
26.11.2019 wtorek Warsztaty dla uczniów „Sukces to Ja!” – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie.  
Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Hotelu Mariacki***  w Katowicach.  
27.11.2019 środa Warsztaty zawodowe „Warzywa na słodko i wytrawnie. Kuchnia vege” – ŚWSM w Katowicach.  
Warsztaty dla uczniów „Kreatywność – jak wzmacniać swój potencjał?” – WSB w Chorzowie.
28.11.2019 czwartek Wycieczka przedmiotowa – zapoznanie z układem funkcjonalnym zakładu gastronomicznego. Lekcja zawodowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie: „Zioła w kuchni”.  
29.11.2019 piątek Warsztaty dla uczniów „Kuchnie świata” – ŚWSM w Katowicach.  
02.12.2019 poniedziałek Warsztaty dla uczniów „Potrawy z kaszy i grzybów” – ŚWSM w Katowicach.  
03.12.2019 wtorek Wycieczka zawodoznawczo-integracyjna do Hotelu Pańska Góra w Jaworznie oraz Klubu Grawitacja w CH Galena w Jaworznie.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 1. Udział uczniów CKZiU w uroczystej gali III edycji konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno”, zorganizowanego przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą, podczas której uhonorowano najlepsze firmy

z Jaworzna(15 grudnia).

 • Prelekcja dla klas II – „Personal branding. Jak stworzyć markę osobistą” WSZOP w Katowicach (18 listopada).
 • Warsztaty z „Dress code” prowadzone w dwóch edycjach przez pracowników PUP w Jaworznie dla samorządów klasowych klas I oraz samorządu uczniowskiego (21 listopada i 3 grudnia).
 • Spotkanie przedstawicieli klas I-IV z przedstawicielami ZUS

w Jaworznie z projekcją okolicznościowego filmu z okazji 85-lecia powstania ZUS w Polsce (22 listopada).

 • Ścieżka kariery automatyka i mechatronika. Kompetencje pracownicze i zarobki w branży – spotkanie z panem Franciszkiem Matysikiem, wiceprezesem Jaworznickiej Izby Gospodarczej oraz panem Grzegorzem Byrczkiem, reprezentującym Andrychowską Fabrykę Maszyn DEFRUM S.A. dla uczniów klas automatycznych

i mechatronicznych (26 listopada).

 • Prelekcja pt. „Jak przekształcać marzenia w cele, jak je formułować, a później realizować. Skąd czerpać motywację do działania”

i projekcja filmu „Z najwyższego szczytu”w ramach projektu „Kino

z Bankową”- klasy trzecie (26 listopada). 

 • Olimpiada ZUS ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – eliminacje szkolne (3 grudnia).
 • Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy na temat „Źródeł informacji  o rynku pracy. Praca za granicą”.

Załączniki:

Sprawozdania z wizyt studyjnych uczniów ze szkół podstawowych.

Załącznik nr 1:

UCZNIOWIE KLAS VIII W ZAKŁADACH PRACY

        W ramach Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości mogliśmy razem z Panią doradcą zawodowym A. Gorstka zwiedzić i zapoznać się

z zakładami znajdującymi się na terenie Jaworzna. Byliśmy w Elektrowni Jaworzno III, gdzie z bliska mogliśmy zobaczyć jak pracują osoby nadzorujące proces spalania w celu uzyskania energii elektrycznej, zasadę działania chłodni kominowej oraz co dzieje się z produktami ubocznymi, takimi jak na przykład gips.

        Druga grupa wzięła udział w wizycie studyjnej redakcji gazety „CO TYDZIEŃ”. Opowiedziała nam o niej i oprowadziła po poszczególnych pomieszczeniach Pani Mirosława Matysik. W studiu nagrań mogliśmy robić sobie wspólne zdjęcie. Będziemy w tej placówce jeszcze raz, by zapoznać się
z poszczególnymi działami gazety. Czekamy z niecierpliwością na tę wizytę.

        Było fajnie poznać zakłady pracy od przysłowiowej „podszewki”.

        Dziękujemy Pani Dyrektor, że wyraziła zgodę abyśmy mogli uczestniczyć w takich wizytach oraz Pani doradcy, że nas zabrała do nich.

Uczestnicy wizyt studyjnych

                                                                     uczniowie klas VIII

Załącznik nr 2:

JAWORZNICKI MARATON PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019

        W ramach Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości wraz

z naszym doradcą zawodowym Panią A. Gorstka odwiedziliśmy firmę budowlaną RISER Sp z o.o. Jest to firma, która od ponad 10 lat świadczy usługi remontowo-budowlane dla kontrahentów i klientów na terenie Śląska i Małopolski. Firma posiada fachowców oraz profesjonalny park maszynowy. Dzięki temu mogą realizować wiele inwestycji przemysłowych, administracji państwowej, obiekty medyczne i biurowe. W ofercie tej firmy znajduje się też budownictwo jednorodzinne, bloki mieszkalne. Mogliśmy też poznać nowy system budownictwa szkieletowego. To wspaniała technologia – dom powstaje w dwa tygodnie. W Jaworznie firma RISER przyczyniła się do powstania osiedla mieszkaniowego Na Skałce, wieżowca Słoneczna i wiele innych.

        Kolejnym zakładem pracy, który mogliśmy bliżej poznać były Zakłady Remontowe Energetyki. Po krótkim zapoznaniu z firmą oraz szkoleniu BHP mogliśmy wyruszyć na zwiedzanie zakładu, który składa się z kilku hal produkcyjnych. Mogliśmy prześledzić cały etap technologiczny produkcji podwozia wagonów metra, które będą eksploatowane w Dubaju. Tak więc będąc kiedyś w Dubaju możemy podróżować metrem wyprodukowanym w ZRE Jaworzno.

        Takie wizyty w zakładach pracy są wspaniałą lekcją przygotowującą

do wyboru przyszłego zawodu. Dziękujemy Pani Dyrektor za zgodę, by doradca zawodowy mógł nas na takie lekcje zabrać a doradcy, że wszystko zorganizował.

                                                       Uczestnicy wizyt studyjnych

                                                                     uczniowie klas VIII

     
  Sekretarz rady JFDZ