Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w podziale na dwie części.
Część I – Dostawa wyposażenia pracowni obróbki maszynowej.
Część II – Dostawa wyposażenia pracowni CNC.
Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ 2,3 edycja

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.