4 października do Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zawitał nietypowy gość: mobilne laboratorium szkoleniowe wrocławskiej firmy Elwag Wago, umiejscowione w specjalnie do tego celu przystosowanym samochodzie prezentacyjnym o wdzięcznym imieniu „Klementyna”. Uczniowie kształceni w zawodzie „technik elektryk” skorzystali z wspaniałej okazji zapoznania się z efektywną techniką wykonywania połączeń elektrycznych oraz obejrzenia ekspozycji wszystkich grup asortymentowych – od prostych złączek listwowych do zaawansowanych komponentów i układów automatyki przemysłowej. Przedstawiciel firmy Wago – pan Łukasz Gregorczyk – w sposób przystępny i wyczerpujący zapoznał uczniów i nauczycieli CKP z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w dziedzinie montażu elektrycznego, a także zaprezentował praktyczną stronę ich zastosowania. Dzięki kontaktowi z obszarem nowoczesnych technologii młodzi adepci elektrotechniki będą mogli już wkrótce wykorzystać nową wiedzę w swojej przyszłej pracy zawodowej. A warto zaznaczyć, że produkty firmy Wago stosowane są na całym świecie w wielu branżach: budowlanej, maszynowej a nawet samochodowej!

Serdecznie dziękujemy firmie Elwag Wago za możliwość zapoznania się z jej osiągnięciami w zakresie technik wykonywania połączeń elektrycznych. Szczególne podziękowania składamy panu Łukaszowi, który swoim zapałem i optymizmem zaraził wszystkich uczestników prelekcji.