Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo – dydaktycznych o halę szkoleniowo – egzaminacyjną wraz z przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66.

Informacja o wynikach postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załączniki 2 -5 do SIWZ (wersja do edycji).

Dokumentacja techniczna.

Ogłoszenie _o_zmianie ogłoszenia.

Zestawienie złożonych ofert.

Grupa kapitałowa.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie o wyborze oferty.