realizowanego przez Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego

w dniach 14.11.2022 r.- 02.12.2022 r.

na terenie miasta Jaworzna

W dniach od 14 listopada do 2 grudnia 2022 roku na terenie Jaworzna odbył się Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości 2022. Akcja organizowana była z ramienia Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Projekt realizowany jest co roku i ma na celu promowanie postaw przedsiębiorczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
W przygotowaniach uwzględniono następujące grupy docelowe: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przygotowano wizyty studyjne w jaworznickich zakładach pracy. Celem wizyt było zapoznanie młodzieży ze specyfiką poszczególnych branż, rzeczywistymi warunkami pracy, predyspozycjami psychofizycznymi niezbędnymi do wykonywania danego zawodu. Taka działalność jest cennym doświadczeniem przy dokonywaniu przez uczniów wyboru dalszej drogi kształcenia. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się następujące placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie. Koordynatorami przedsięwzięcia były panie Monika Durczyńska, doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie oraz Teresa Mulka – Łuszcz, doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Na współpracę z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego odpowiedziało wielu pracodawców, takich jak:

 • Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A.,
 • Redakcja gazety „Co Tydzień”,
 • Drukarnia Duet II,
 • Akademia Stylizacji Fryzur,
 • Firma Zigler,
 • RISER
 • Bank PKO S. A.
 • Komenda Miejska w Jaworznie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie,
 • Straż miejska w Jaworznie,
 • Komenda Miejska Policji w Jaworznie,
 • Tauron Wytwarzanie S. A.,
 • PKM Jaworzno,
 • Firma Turbo – tec S.A.
 • Graffiti Studio.

Uczniowie zapoznali się między innymi z następującymi zawodami:

 • monter konstrukcji budowlanych,
 • murarz tynkarz,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanik,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik mechatronik,
 • technik usług fryzjerskich
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik logistyk,
 • technik hotelarstwa,
 • doradca zawodowy,
 • pracownik biurowy,
 • pośrednik pracy,
 • doradca klienta,
 • sekretarka,
 • specjalista do spraw kadr,
 • administrator,
 • technik informatyk,
 • służby mundurowe,
 • dziennikarz, montażysta programów TV,
 • kosmetolog.

Zaplanowano 17 wizyt studyjnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzięło w nich udział łącznie ponad 270 uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Oprócz wizyt studyjnych zorganizowano także inne przedsięwzięcia.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie odbyły się:

 • warsztaty dla uczniów prowadzone przez mgr inż. Monikę Lisiecką –Rech (szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 3 oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości) oraz mgr Joanna Banaczyk (szkolny doradca zawodowy w ZSP nr 2 oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości);
 • konkurs dla klas drugich z wiedzy z podstaw przedsiębiorczości oraz konkurencje manualne;
 • udział w warsztatach organizowanych przez Jaworznickie Laboratorium Biznesu „Zarządzanie zmianą i ryzykiem”.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie odbyły się:

 • warsztaty dla uczniów klas czwartych technikum w Jaworznickim Laboratorium Biznesu (dwa spotkania);
 • lekcja online dla uczniów szkoły branżowej i technikum na temat: „ABC funduszy inwestycyjnych czyli inwestowanie na giełdzie nie tylko dla profesjonalistów zorganizowanej w ramach projektu Bakcyl;
 • udział uczniów z klasy II i IV Technikum Usług Fryzjerskich w Festiwalu Hair and Besty w Katowicach;
 • konkurs z przedsiębiorczości;
 • dla uczniów klas pierwszych zorganizowano Dzień Kreatywności;
 • Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która była podsumowaniem realizowanego w szkole projektu Lekcje z ZUSem;
 • Konkurs dla uczniów klas VIII szkół podstawowych na projekt Eko Ubrania.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie zorganizowało:

 • dwa spotkania Eures. Praca za granicą;
 • dla uczniów klas technikum spotkanie zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, na temat Rynku Pracy.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie zorganizowało:

 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 8 w  Jaworznie oraz Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie;
 • zajęcia z preorientacji zawodowej „Młody Mistrz Fryzjerstwa” w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Jaworznie, w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Jaworznie.