Od 1 czerwca 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie organizowane będą konsultacje dla  wszystkich uczniów klas odbywających zajęcia praktyczne. W klasach programowo najwyższych konsultacje ukierunkowane będą na przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  Uczniów zdecydowanych na uczestnictwo w konsultacjach zobowiązuje się do wcześniejszego (najpóźniej na jeden dzień przed ustalonym terminem konsultacji) zgłoszenia chęci uczestnictwa do nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS. Liczba miejsc w modułach konsultacji jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego. Osoba uczestnicząca w zajęciach musi mieć ze sobą pisemne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do procedur organizacji konsultacji dla uczniów w czasie trwania epidemii COVID – 19.